Maisto žaliavų kokybės ir saugos studijų programa

Programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos maisto žaliavų kokybės ir saugos specialistus, žinančius šių žaliavų įvairovę ir cheminę sudėtį, auginimo technologijas, gebančius analizuoti jų kokybinius pokyčius, turinčius darbo laboratorijoje įgūdžių, taikančius žinias profesinėje karjeroje. Studijuodamas išmoksi modeliuoti maisto žaliavų kokybę, identifikuoti ir analizuoti problemas, susijusias su maisto žaliavų laikymu, apdorojimu ir kt.

Daugiau informacijos apie studijų programą 

Sumanioji gyvulininkystės studijų programa

Į gyvulininkystę sparčiai skverbiasi robotizacija, kompiuterizacija ir kitos sumaniosios technologijos, kurios keičia ne tik ūkinių gyvūnų laikymo ir priežiūros procesus, bet ir gyvulininkystės darbuotojų darbo pobūdį ir sąlygas. Šioms technologijoms diegti ir valdyti reikalingi specialistai, gebantys organizuoti gyvulininkystės produktų gamybą, parinkti pažangius ūkinių gyvūnų veisimo metodus, diegti ir valdyti sumaniąsias gyvūnų laikymo ir šėrimo technologijas ir kt.

Daugiau informacijos apie studijų programą 

Agronomijos studijų programa

Tai originali ir vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio universitetinių studijų programa. Studijuodamas išmoksi taikyti agronomijos dėsnius augalų produktyvumui didinti,  analizuoti žemės ūkio rinkos pokyčius, racionaliai ir tausojančiai panaudoti žemės ir aplinkos išteklius, organizuoti augalininkystės verslą. Agronomas – tai ir konsultantas, ir tyrėjas, ir valstybės tarnautojas, ir gamintojas.

Daugiau informacijos apie studijų programą 

 

Medienos mokslo ir prekybos studijų programa

Studijuodami jūs ne tik susipažinsite su Lietuvos miškais ir miškininkyste, bet ir medienos naudojimo galimybėmis, tradicinėmis ir išmaniosiomis perdirbimo technologijomis. Studijų ir praktikų  metu įgysite gebėjimų vertinti medieną ir jos produktus bei žinių apie jų panaudojimo galimybes. Jums atsivers galimybės tapti tarptautinės medienos rinkos žinovais ir potencialiais pirkliais.

Daugiau informacijos apie studijų programą 

 

Miškininkystės studijų programa

Programos būtinumą lemia miško ūkio, kaip vienos iš svarbių šalies ūkio šakos, išskirtinumas, o suteikiamos žinios yra įvairiapusės ir pritaikomos gerokai plačiau nei miškininkystėje. Programa rengia gebančius kritiškai ir kūrybiškai mąstyti miškininkystės bakalaurus, turinčius miško biologijos, auginimo ir apsaugos, miško ūkio tvarkymo ir kitas žinias.

Daugiau informacijos apie studijų programą  

 

Želdininkystės studijų programa

Visuomenės poreikiai želdynų projektavimo, kraštovaizdžio bei funkcinio ir erdvinio gyvenamosios aplinkos planavimo srityse labai išaugo. Studijuodamas išmoksi tvarkyti kultūrines ir gamtines sistemas, pažinsi želdynams tinkamus augalus ir mokėsi juos panaudoti, gebėsi formuoti kraštovaizdį ir erdves,  taikyti teritorijų tvarkymą reglamentuojančius dokumentus, įgysi želdininkystės verslo valdymo žinių.

Daugiau informacijos apie studijų programą  

 

Žemės ūkio technologijų ir vadybos studijų programa

Žemės ūkio technologijos – tai žemės ūkio gamybos veikla, apimanti augalų, dirvožemio ir žmogiškųjų išteklių valdymą, siekiant sukurti materialų objektą – augalinę ir gyvulinę produkciją. Studijuodamas išmoksi parinkti ir taikyti modernias bei alternatyvias žemės ūkio technologijas, efektyviai valdyti gamybos ir pardavimų procesus, kurti ir įgyvendinti verslo modernizavimo projektus.

Daugiau informacijos apie studijų programą  

 

Žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijų programa

Žuvininkystės ir akvakultūros technologijos – viena iš perspektyvių žemės ūkio veiklos sričių, kurioje taikomos šiuolaikinės akvakultūros ir žuvininkystės gamybos technologijos. Studijuodami žuvininkystės ir akvakultūros technologijų specialybę gilinsitės į žuvininkystės verslo organizavimą, logistikos ir produkcijos pardavimo principus, gebėsite lanksčiai reaguoti į verslo aplinkos bei technologinius pokyčius ir kt.

Daugiau informacijos apie studijų programą  

 

Taikomosios ekologijos studijų programa

Šiuo metu ekologinės grėsmės, didėjanti tarša kelia vis didesnį visuomenės susirūpinimą. Lietuvai, esančiai Europos Sąjungos sudėtyje, yra keliami dideli aplinkosaugos reikalavimai. Pertvarkant aplinkos apsaugą didėja ir ekologijos specialistų poreikis. Studijuodami Taikomosios ekologijos studijų programą gilinsitės į laukų, miškų ir vandenų ekosistemų pažinimą, naujausių aplinkosaugos technologijų taikymą, aplinkos apsaugos, atitinkančios tarptautinius reikalavimus, organizavimą saugomose teritorijose, konsultavimą aplinkos taršos mažinimo klausimais.

Daugiau informacijos apie studijų programą  

 

Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programa

Hidrotechninės statybos inžinerijos programa, tai dvigubai plačiau nei paprasta „statybos inžinerija“, tai yra ir „plius“ svarbiausio ateities gyvybės ištekliaus – vandens inžinerija. Be vandens, nei namai, nei žmonės, nei augalai, nei gyvūnai neturės gyvybės.Hidrotechninės statybos inžinerijos programa išmokys kurti ir statyti drenažo ir drėkinimo statinius ir sistemas, kad patenkinti pasaulyje dvigubai didėsiantį maisto poreikį, kurio nei vieno kilogramo neišauginsi be vandens ir kt.

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

Transporto inžinerija studijų programa

Šiuolaikinio gyvenimo neįmanoma įsivaizduoti be automobilio ar kitų transporto priemonių, kurių srautai vis didėja. Studijuodamas susipažinsi su naujaisiais automobilių pramonės pasiekimais, transporto sistemos struktūra, logistika, saugaus eismo ir vežimo organizavimo principais ir kt.

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programa

Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa suteikianti kompleksinį inžinerinį ir vadybinį išsilavinimą, kuris suteikia didesnes galimybes darbo rinkoje. Studijuodamas susipažinsi su naujausia žemės ūkio technika ir technologijomis, išmoksi jas parduoti, pažinsi logistikos, vadybos ir rinkodaros paslaptis, išmoksi rengti verslo planus ir kt.

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programa

Jei Tau patinka žemės ūkio technika ir jos priežiūra, diagnostika, remontas bei jos gamyba ir Tu nori žinoti jos veikimo principus, rinkis šią vienintelę Lietuvoje universitetinių studijų programą. Čia ne tik išvysi modernius mašinų variklius ir pačią sudėtingiausią žemės ūkio techniką, bet ir pažinsi protingas mašinas, kurios skiria nokstančius ir sunokusius vaisius, kultūrinį augalą nuo piktžolės, yra valdomos palydovine technologija.

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

 

 

Žemėtvarkos studijų programa

Žemėtvarka apima sistemą valstybės priemonių, kuriomis siekiama sudaryti organizacines sąlygas žemei racionaliai naudoti, garantuoti valstybės ir piliečių žemės nuosavybės ir naudojimo teisinę apsaugą. Ją studijuojant mokomasi rengti žemėtvarkos ir kraštotvarkos projektus, dirbti šiuolaikiniais aukšto lygio geodeziniais prietaisais, taikyti geografines informacines sistemas, konsultuoti teisiniais žemės klausimais.

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

Vandens išteklių inžinerijos studijų programa

Pristatome naują ASU studijų programą – Vandens išteklių inžinerija! Vandens išteklių inžinerijos studijų programa – vienintelė Lietuvoje, kompleksiškai sujungianti vandens išteklių naudojimą ir tvarkymą į vieną visumą. Vandens išteklių inžinerijos specialistai geba planuoti ir įgyvendinti kompleksinius vandens išteklių valdymo planus, o atsirandant naujiems iššūkiams globalių (klimato kaitos) pokyčių kontekste ar iššūkių, atsirandančių dėl naujų metodų ir technologijų taikymo vandentvarkos srityje.

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

Apskaitos ir finansų studijų programa

Apskaitos ir finansų studijų programoje studentai gilinasi į pagrindinius apskaitos principus, mokosi nustatyti, analizuoti, vertinti, prognozuoti ir kontroliuoti verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą, nuosavybę, ūkinius procesus ir veiklos rezultatus. Šios programos absolventai ne tik įgyja bendrųjų apskaitos ir finansų žinių, bet ir išsiugdo gebėjimų, būtinų tvarkyti apskaitą ir valdyti finansus verslo, žemės ūkio verslo, pelno nesiekiančiose bei viešosiose organizacijose.

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

 

Kultūros ir turizmo vadybos studijų programa

Didėjant atvykstamojo ir vietinio turizmo srautams, didėja kultūros ir turizmo vadybininkų poreikis. Šios studijų programos privalumas – vadybininko universalumas, jo gebėjimas organizuoti turizmo veiklą etnografiniuose regionuose, savivaldybėse, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, bendruomenėse, turizmo maršrutuose ir t.t.

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

 Logistikos ir prekybos studijų programa

Logistikos ir prekybos studijų programos tikslas – rengti verslo specialistus, turinčius logistikos ir prekybos žinių ir praktinių įgūdžių. Šios programos absolventai išmanys šalies bei tarptautines logistikos sistemas, gebės valdyti logistikos technologinį procesą, prognozuoti, planuoti, organizuoti bei koordinuoti prekybą.

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

Atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijų studijų programa

Pasaulyje kuriamos švaresnės gamybos ir energijos gavybos technologijos skatina ieškoti atsinaujinančių gamtinių išteklių ir bioenergijos specialistų, gebančių naudoti ir kurti išteklių srautus, technologinius procesus, naujas technologijas bei techniką. Nori būti paklausus šioje darbo rinkoje, tik nežinai kur įgyti reikalingų žinių ir patirties? Rinkis šią studijų programą.

Daugiau informacijos apie studijų programą

 

Iškilo klausimų apie atvirų durų dieną, studijas ar nori apsilankyti ASU individualiai?Skambink!
Daugiau informacijos tel. 8 37 752 200