Šį kartą ASU studijų baigimo diplomai įteikti 724 – iems Agronomijos, Ekonomikos ir vadybos, Miškų ir ekologijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos bei Žemės ūkio inžinerijos fakultetų absolventams, sėkmingai įveikusiems pasirinktas studijų programas. (Iš viso šiemet ASU baigė 845 absolventai. Daliai jų diplomai buvo įteikti metų pradžioje.)

Išties nelengva žodžiais perteikti giedro jaudulio nuotaiką, kuri tvyrojo ASU iškilmių salėje, kuomet  atsiimti žemės ūkio srities aukštojo mokslo baigimo diplomo į sceną lipo sūnūs, dukros, vaikaičiai,  o su gėlų  puokštėmis jų čia pat laukė tėvai ir seneliai ūkininkai, miškininkai, mechanizatoriai, kurių nemaža dalis – šios pačios Alma Mater absolventai.

Šventinę dieną savo vizitu ASU bendruomenę pagerbęs Seimo pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis kalbėjo, kad jauno žmogaus gyvenimą į priekį veda darbas bei pareiga. Įteiktas aukštojo mokslo baigimo diplomas ir yra pirmasis solidus atlygis už sunkų kelerių metų darbą. Kartu Seimo pirmininkas ragino ASU absolventus drąsiai žengti į priekį, prisiimti atsakomybę už Lietuvos kraštovaizdį, jaunų šeimų bei vaikų ateitį.

ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas, kreipdamasi į šiųmečius universiteto absolventus, linkėjo jiems aukšto skrydžio bei priminė, kad šiandien darbdaviai pageidauja specialistų, turinčių profesinių žinių pagrindus, atsakingų, mąstančių, nebijančių iššūkių, sugebančių priimti sprendimus nebijant suklysti, pripažįstančių klaidas, sugebančių iš jų pasimokyti, gebančių dirbti komandoje ir vadovauti komandai, taip pat komunikuoti keliomis užsienio kalbomis.

„Taigi akivaizdu, kad jūs įgijote šiuos kriterijus atitinkantį išsilavinimą universitete, kuris pats turi drąsos  keistis ir galios kurti – nuo kitų metų pradžios ASU tampa Vytauto Didžiojo universiteto dalimi – Žemės ūkio akademija. Būsime didžiausias universitetas Kaune ir antrasis dydžiu Lietuvoje, t.y. dar stipresnis, modernesnis bei tarptautiškesnis. Todėl drąsiai raginu pas mus rinktis magistrantūros, doktorantūros studijas, siųsti pas mus savo atžalas“, - ragino A. Maziliauskas.

Šiųmečiai absolventai savo ruožtu tvirtino neapsirikę, pasirinkdami studijas ASU bei įgiję „žemiškas“, darbo rinkoje paklausias specialybes. Dalis jų teigė grįšiantys į tėvų ūkius, dalis – jau dirbantys arba numatę būsimas darbo vietas agroverslo įmonėse ar viešajame sektoriuje. Dalis pirmąją studijų pakopą sėkmingai įveikusių absolventų teigė planuojantys studijas tęsti magistrantūroje.