Vyriausybės Strateginio planavimo komitetas spalio 26 d. iš esmės pritarė mokslo ir studijų sistemos pertvarkos pagrindinėms kryptims. Komitetas pavedė Švietimo ir mokslo ministerijai parengti pertvarkai įgyvendinti reikalingų teisės aktų pakeitimų projektus bei juos suderinti skubos tvarka.

Šį kartą dalyvauti komiteto posėdyje studentų ir moksleivių atstovams netrukdyta – susitikime studentų ir moksleivių interesams atstovavo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) viceprezidentas komunikacijai Dainius Dikšaitis ir Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) prezidentė Karolina Adelbergytė. 
Komitetas taip pat pavedė Valstybiniam mokslo ir studijų fondui, Švietimo ir mokslo, Finansų bei, studentų reikalavimu, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai per 2008 m. peržiūrėti studentų paskolų ir stipendijų administravimo sistemą.

Komiteto posėdžio metu patvirtinta, kad mokslo ir studijų sistemos pertvarkai papildomai bus skirta ne mažiau nei 70 mln. litų iš Privatizavimo fondo. Valstybės biudžete mokslo ir studijų sistemos pertvarkai jau numatyta 122,2 mln. litų.

Švietimo ir mokslo ministrės R. Žakaitienės pristatytose pagrindinėse pertvarkos kryptyse numatyta: studijų kokybės gerinimas, studijų finansavimo ir finansinės paramos studentams bei mokslinių tyrimų finansavimo pertvarkymas, mokslo ir studijų institucijų autonomijos ir atskaitomybės stiprinimas, vidaus valdymo tobulinimas, šių institucijų infrastruktūros atnaujinimas, mokslo ir studijų sistemos žmonių išteklių plėtra.

Pirmajame pertvarkos etape planuojama žymiai padidinti dėstytojų ir mokslininkų atlyginimus, sudaryti jiems geresnes darbo sąlygas. Anot R. Žakaitienės, specialios paramos priemonės bus skiriamos tobulinti dėstytojų kompetencijai. Papildomai lėšų bus skirta studijų paskolų ir stipendijų fondui. Tai leis padidinti paramą socialiai remtiniems studentams ir skatinti gerai besimokančius studentus.

Planuojamos dar šiais metais pradėti mokslo ir studijų reformos tikslas - pasiekti, kad aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų sistema atitiktų šalies ūkio, visuomenės ir individualaus žmogaus poreikius, užtikrintų ilgalaikę darnią šalies plėtrą ir tarptautinį konkurencingumą.

Primename, kad spalio pirmąjį penktadienį sužinoję, kad į planuojamą LR Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto posėdį nebus įleisti, studentų ir moksleivių atstovai į taikią protesto akciją rinkosi prie Vyriausybės. Po LSS ir LMS inicijuotos akcijos Švietimo ir mokslo ministerija oficialiai pareiškė dar bent metus nedidinsianti studijų įmokos, o reformą pradėsianti nuo kokybinių pokyčių.

Išsamią savo poziciją dėl studijų ir mokslo reformos Lietuvos studentų sąjunga paskelbė dar rugsėjo pradžioje. Joje be kita ko raginama nedidinti galiojančios studijų įmokos, kol nebus sukurta patikima studijų kokybė gerinimo sistema ir būtinos sąlygos prieinamoms studijoms.

Parengta pagal LSS ir LR Vyriausybės Spaudos tarnybos pranešimus