Vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu „Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 2018 metais“, Lietuvos mokslo taryba 2018 metais atliko Institucijų 2017 metais paskelbtų mokslo (meno) darbų, vykdytų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų ir sutarčių bei ūkio subjektų meno užsakymų vertinimus, kurie Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkų darbus įvertino puikiai. Ir ne tik mūsų nišinėje – Žemės ūkio mokslų srityje.

Pateiktuose vertinimų rezultatuose pirmaujame Žemės ūkio mokslų srities darbų vertinimo lentelėje, antrieji čia mūsų kolegos iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro. Trečiąją vietą užimame Technologijos mokslų srities vertinimo lentelėje, kurioje pirmieji – VU, antrieji – VGTU, ketvirtieji – KTU. Šeštieji pagal vertinimus esame Biomedicinos mokslų srities vertinimų lentelėje.

Daugiau informacijos:

Žemės ūkio mokslų srities darbų formaliojo vertinimo rezultatai

Technologijos mokslų srities darbų formaliojo vertinimo rezultatai

Biomedicinos mokslų srities darbų formaliojo vertinimo rezultatai

darbų formaliojo vertinimo rezultatai