Iki lapkričio mėnesio pabaigos Lietuvoje planuojama įkurti Nacionalinį aukštojo mokslo kokybės forumą. Tokį sprendimą priėmė spalio 26 d. į Vytauto Didžiojo universitetą susibūrusi konferencija „Lietuvos aukštojo mokslo kokybė: patirtis ir tobulinimo gairės“.

Vytauto Didžiojo universiteto kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuotoje konferencijoje dalyvavo ir pranešimą apie studijų reitingavimo sistemas bei studentų lūkesčius skaitė Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Jonas Okunis.

„Dabar, kitaip nei prieš šiuos mokslo metus, aukštojo mokslo politiką šalyje formuojančios valdžios institucijos pripažįsta, kad Aukštojo mokslo kokybės gerinimas - prioritetinis Lietuvos mokslo ir studijų sistemos pertvarkos tikslas. Idėja burti akademinę bendruomenę į forumą, kuriame būtų nagrinėjamo esamos šios srities problemos ir ieškoma jų sprendimo, yra sveikintina ir reikšminga“, - po konferencijos kalbėjo LSS prezidentas Jonas Okunis.

Steigiamasis Nacionalinio aukštojo mokslo kokybės forumo susirinkimas įvyks lapkričio pabaigoje. Forumo tikslas - suvienyti aukštųjų mokyklų, aukštojo mokslo kokybe suinteresuotų institucijų, organizacijų ir visuomenės grupių pastangas iš esmės pagerinti aukštojo mokslo kokybę, diskutuoti dėl Lietuvos aukštojo mokslo kokybės koncepcijos ir tobulinamo veiksmų plano.

„Aukštojo mokslo kokybės gerinimas apima platų problemų spektrą - studijų turinio modernizavimą, personalo kvalifikacijos ir dėstymo kokybės, aukštojo mokslo sistemos valdymo, universitetų ir kolegijų veiklos vertinimo bei finansavimo tobulinimą, mokslinių tyrimų bazės stiprinimą, efektyvių vidinės kokybės užtikrinimo sistemų diegimą ir kitus klausimus,“ - sakė Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Giedrius Viliūnas.

Pasak ministerijos sekretoriaus,  mokslo ir studijų pertvarka prasidės nuo kokybinių pokyčių, todėl jau kitąmet daugiau lėšų ir dėmesio bus skiriama kokybiniams studijų proceso pokyčiams.

Konferencijoje dalyvavę Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, akademinės visuomenės, aukštųjų mokyklų, studentų, mokinių, darbdavių ir profesinių asociacijų bei kitų organizacijų, suinteresuotų aukštojo mokslo kokybės gerinimu, atstovai apžvelgė esamą studijų kokybės priežiūros patirtį Lietuvoje, diskutavo apie aukštojo mokslo kokybės tobulinimo prioritetus, efektyvius veiklos metodus ir priemones.

Parengta pagal LSS bei Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją