Kiekvieno Erasmus+ projekto įgyvendinimo dėka sustiprėja strateginių tikslų pasiekiamumas, gerėja veiklos kokybė, didėja tarptautiškumo lygis. Kiekvieno mokyklos nario asmeninis tobulėjimas  prisideda prie mokyklos veiklos gerinimo. Keičiasi mokyklos kultūra: mokytojai ir mokiniai tampa atviresni, norintys išbandyti naujoves. Gerėja mikroklimatas, stiprinami ryšiai su socialiniais partneriais. Stiprėja mokytojų lyderystė.