„Maisto pramonėje plačiai naudojami įvairių maisto žaliavų šiluminio apdirbimo procesai, todėl atnaujinant gamybos procesų ir aparatų laboratoriją įsigytas multifunkcinis gamybos įrenginys inžineriniams procesams demonstruoti“, – teigia Technologijų fakulteto Studijų plėtros skyriaus vedėjas Jonas Brazauskas. Ši laboratorija skirta Maisto technologijos, Maisto saugos, Viešojo maitinimo studijų programų studentams, studijuojantiems Chemijos inžinerijos, Maisto pramonės įrenginių kursą.

Įrenginiu nustatomi įvairūs proceso parametrai, registruojami duomenys, kurie perduodami į kompiuterį. Šis įrenginys skirtas atlikti studentų praktinius bei tiriamuosius darbus, kurių metu tobulinami praktiniai technologijų taikymo ir įgyvendinimo įgūdžiai: maisto produktų pasterizavimas, valgomųjų ledų, jogurtų, kitų fermentinių produktų gamyba. Juo ne tik demonstruojami šildymo-šaldymo, maišymo ir kt. procesai, bet ir atliekami šilumos matavimai ir skaičiavimai, stebimi greičiai.

„Technologinių procesų projektavimo laboratorija – tai naujai įkurta erdvė, kurios pagrindinė funkcija yra sudaryti galimybes Technologijų fakulteto studentams naudotis Integruota kompiuterinio projektavimo, analizės ir gamybos paruošimo sistema rengiant kursinius ir baigiamuosius darbus“, – informuoja J. Brazauskas. Laboratorija skirta Maisto technologijos, Maisto saugos studijų programų studentams, taip pat ja gali naudotis ir kiti technologijos srities studentai, savo kursiniuose ir baigiamuosiuose darbuose atliekantys technologinių procesų analizę, įrangos parinkimą ir jos išdėstymą.

Naudojantis minėta sistema tobulinami praktiniai projektavimo įgūdžiai. Vienas maisto technologo studijų programos tikslų – technologinio proceso projektavimas, kurio metu reikia atlikti įvairių literatūros šaltinių analizę, pademonstruoti integruotas, įvairių studijų dalykų metu įgautas žinias. Todėl įsigytas integruoto kompiuterinio projektavimo, analizės ir gamybos paruošimo sistemos „Solidworks Edu“ programinės įrangos 20 darbo vietų paketas. Kartu su kiekviena „Solid Works“ licencija suteikiamos „3 Solid Works 2 D Editor“ programos 3 licencijos, taigi 60 šių licencijų instaliuojamos į laboratorijų kompiuterius.

„Praktinė patirtis Gamybos procesų ir aparatų laboratorijoje leis studentams įgyti technologinių ir kompiuterinio valdymo žinių, o padirbėję Technologinių procesų projektavimo laboratorijoje studijuojantieji įgaus kompiuterinio projektavimo įgūdžių ir gebės naudotis sistemos teikiamomis galimybėmis“, – pabrėžia J. Brazauskas.

Laboratorijos veikia Kauno kolegijos akademiniame miestelyje (Pramonės pr. 22, Kaunas).

Išsamiau apie studijų programas:
Maisto technologija
Maisto sauga
Viešasis maitinimas