„Verslo vadyba ir analitika yra pati brandžiausia ISM bakalauro studijų programa. Ji ypatinga savo plačiu studentui suteikiamų žinių spektru. Keliose srityse gabūs ir skirtingais verslo aspektais besidomintys jaunuoliai čia gali save išbandyti rinkodaros, finansų, žmogiškųjų išteklių ir procesų valdymo srityse. Tokia studijų forma suteikia galimybę verslo valdymą suvokti iš įvairių pusių ir suprasti, kuri kryptis domina labiausiai. Mokslams įsibėgėjus, studentas dažniausiai atranda savo kelią, pasirenkamųjų dalykų pagalba studijas susikomplektuoja jam patrauklia kryptimi, aiškinasi bendrus verslo valdymo principus, o tuo pačiu gilinasi į jam įdomią sferą. Kelių sričių suvokimas ir verslo, kaip įvairiapusio mechanizmo, veikimo principų išmanymas taip pat labai vertingas ateityje planuojantiems kurti savo įmonę ar užimti vadovaujančias pareigas“, – sako ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Verslo vadybos ir analitikos programos direktorė dr. Dominyka Venciūtė.
 
Iššūkį tik baigus mokyklą aiškiai žinoti ir pasirinkti karjeros kryptį puikiai supranta šią programą ISM universitete prieš septynerius metus baigusi dr. D. Venciūtė, kuri sako, kad Verslo vadybos ir analitikos studijos jai padėjo įsigilinti į kelias disciplinas bei atrasti savo karjeros kelią. 
 
„Prieš dešimt metų ieškant labiausiai mano poreikius atitinkančios studijų programos, pasirinkti vieną kryptį pasirodė itin sudėtingas uždavinys. Man sekėsi kelios sritys, traukė įvairios sferos, domino ne viena profesija. Suvokimas, kad man reikalingas platus įvairių sričių bei verslo veikimo principų išmanymas paskatino rinktis ISM Verslo vadybos ir analitikos studijas. Studijų metu turėjusi galimybę susidurti su keliomis skirtingomis disciplinomis, apsisprendžiau savo karjerą pasukti rinkodaros kryptimi. Tad pasirenkamuosius dalykus rinkausi kompetencijas šioje srityje stiprinančiu principu, vėliau rinkodaros žinias tobulinau magistrantūros bei doktorantūros studijose. Nors ir nusprendžiau gilintis į rinkodaros subtilybes, džiaugiuosi galėjusi iš arčiau susipažinti net su keliomis sritimis bei įmonės veikimo mechanizmu“, – sako ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Verslo vadybos ir analitikos programos direktorė dr. D. Venciūtė.
 
Studentų uždavinys – realių verslo problemų sprendimas
 
Nors ISM Verslo vadybos ir analitikos programa suteikia galimybę vienu metu mokytis net keleto įvairių disciplinų, kiekvieną iš jų stengiamasi pažinti itin giliai ir kokybiškai: studentai aiškinasi teoriją, jų gautos žinios įtvirtinamos praktikoje, o mąstymas lavinamas pasitelkiant analitinius metodus.
 
 „Studentams suteikiamos ir teorinės žinios, ir aukštos kokybės kompetencijos analizuoti rinkos elementus. Verslo vadybos ir analitikos studentai turi nagrinėti įvairius produktus, įmones, konkurentus, potencialius vartotojus, pavadinimus, ženklodarą, kainodarą ir t.t. Šie analitiniai sugebėjimai geriausiai įtvirtinami paskutiniame studijų semestre, kuomet studentai, remdamiesi įmonėje atlikta praktika, rašo baigiamąjį bakalauro darbą. Jo turinys susideda iš verslo įmonės, kurioje jie dirba ar atlieka praktiką, situacijos vidinės ir išorinės analizės, problemos analizavimo empirinio tyrimo metu ir sprendimo ieškojimo.
 
Priklausomai nuo pasirinktos studijų krypties – tai gali būti žmogiškųjų išteklių, rinkodaros ar kita vadybinė problema. Išanalizavę duomenis, studentai pateikia vadybinius sprendimus. Tokia studijų struktūra leidžia savo įgytas žinias panaudoti tobulinant įmonės veikimo mechanizmą“, – apie teorinių žinių įtvirtinimo praktikoje pusę pasakoja programos vadovė dr. D. Venciūtė.
 
Savo analitinius gebėjimus studentai gali stiprinti ir pasirinkę verslo konsultavimo projektą kaip studijų dalyką. Viso kurso metu jie įgyja reikalingų teorinių žinių, kurias taiko spręsdami realiai egzistuojančias įmonių problemas. Į Verslo vadybos ir analitikos programos paskaitas dr. D. Venciūtė taip pat nuolat kviečia svečius iš verslo pasaulio, kurie su studentais dalijasi savo asmenine patirtimi, pristato iššūkius ir įvairias situacijas, su kuriomis teko susidurti versle, duoda vertingų patarimų. 
 
Svarstantiems tarp Lietuvos ir užsienio – plačios mainų galimybės
 
Verslo vadybos ir analitikos programos studentai turi plačias galimybes pasinaudoti ir dvigubo diplomo programa, kuri sudaro sąlygas pagyventi užsienyje, susipažinti su kitos šalies kultūra, mentalitetu, įgyti universiteto, kuriame programos metu studentas mokosi, diplomą, pasirenkamaisiais dalykais sustiprinti pagrindinę studijų kryptį bei plataus spektro disciplinomis plėsti savo akiratį.
 
„Dvigubo diplomo programa išskirtinė savo sąlygomis, leidžiančiomis užsienio universitete studijuoti ilgesnį laiką ir jame žinias gilinti visus akademinius metus. Dalis studentų užsienyje rašo ir savo baigiamuosius darbus. Ilgesnė mainų programa leidžia geriau susipažinti su kitos šalies kultūra, tapti pasaulietiškais, laisvais žmonėmis. Studentai kaip ir Lietuvoje, taip ir užsienio universitetuose gali rinktis skirtingus pasirenkamuosius dalykus, tad dažnai renkasi tokį mainų partnerio universitetą, kur siūloma daugiausia jų pasirinktos krypties dalykų,“, – sako dr. D. Venciūtė.
 
Dvigubo diplomo programa, kartu su „Erasmus+“ bei dvišaliais tarpinstituciniais mainais, ypač aktuali dvejojantiems rinktis studijas Lietuvoje ar užsienyje.
 
Studentas gali savo mokslus susiplanuoti taip, kad pusę laiko praleistų gimtinėje, o pusę svečioje šalyje.
 
„Šiuolaikinis jaunimas – labai drąsus, ambicingas, siekiantis iš gyvenimo pasiimti viską, ką jis siūlo. Stodami į universitetą dalis studentų jau žino, kad dalį savo mokymosi laiko praleis užsienyje ir teiraujasi apie egzistuojančias programas bei galimybes jomis pasinaudoti. Studijų laikas svečioje šalyje gali susidėti iš apie metus trunkančios dvigubo diplomo, pusmečio „Erasmus+“ ar dvišalių tarpinstitucinių mainų programų“, – sako dr.  Dominyka Venciūtė.
 
Šiais mainais gali naudotis visų ISM universiteto studijų programų dalyviai, tačiau šalių ir universitetų, kuriuose galima mokytis, pasirinkimas priklauso nuo studijuojamos programos Lietuvoje. Dr. D. Venciūtė atkreipia dėmesį, kad studentai, vykdami pagal „Erasmus+“ mainus, dažniausiai renkasi Prancūziją, Portugaliją, Norvegiją, Kroatiją, o dvišaliai tarpinstituciniai mainai leidžia pasiekti net Australiją, Singapūrą, Pietų Korėją, Kanadą, Kiniją ir t. t. Pasinaudoję dvigubo diplomo programa, ISM Verslo vadybos ir analitikos studentai gali įgyti prestižinių Norvegijos, Švedijos, Prancūzijos universitetų diplomus.