Pratęsiamas lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos laikas iki gegužės 4 dienos (iki šiol buvo iki balandžio 20 d.).

Taip pat pratęsiamas mokyklinių technologijos ir menų egzaminų laikas iki balandžio 28 dienos (iki šiol buvo iki balandžio 1 d.). Brandos darbas abiturientams taip pat pratęsiamas iki balandžio 28 dienos (iki šiol buvo iki balandžio 1 d.).

Prancūzų ir vokiečių kalbų egzamino kalbėjimo dalys nukeliamos į birželio 22 d. (buvo balandžio 17 d.), rusų kalbos kalbėjimo dalis nukeliamas į birželio 25, 26 d. (buvo balandžio 16, 17 d.), anglų kalbos valstybinio egzamino kalbėjimo dalis nukeliama į birželio 26, 30 d. (buvo balandžio 15, 16, 17 d.).

Skelbiame naują 2020 metų brandos egzaminų tvarkaraštį.

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita) – 2020 m. vasario 25 d. – 2020 m. gegužės 4 d.*

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Technologijos (mokyklinis egzaminas) – 2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 28 d.

Menai (mokyklinis) – 2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 28 d.

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis) (mokyklinis) – 2020 m. balandžio 2 d. – 2020 m. gegužės 18 d.*

Brandos darbas

IV gimnazijų klasių mokiniams (mokyklinis) – 2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 28 d.

III gimnazijų klasių mokiniams (mokyklinis) – 2020 m. sausio 30 d. – 2021 m. balandžio 1 d.

PAGRINDINĖ SESIJA

Muzikologija (I dalis) (mokyklinis) – 2020 m. gegužės 4 d., pirmadienį, 9 val.

Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys (valstybinis) – 2020 m. gegužės 9 d., šeštadienį, 9 val.

Muzikologija (II dalis) (mokyklinis) – 2020 gegužės 13 d., trečiadienį, 9 val.

Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys (valstybinis) – 2020 m. gegužės 18 d., pirmadienį, 9 val.**

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)  (II, III dalys) (mokyklinis) – 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienį, 9 val.

Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys (valstybinis) – 2020 m. gegužės 26 d., antradienį, 9 val.

Informacinės technologijos (valstybinis) – 2020 m. gegužės 28 d., ketvirtadienį, 9 val.

Lietuvių kalba ir literatūra (mokyklinis / valstybinis) – 2020 m. gegužės 30 d., šeštadienį, 9 val.

Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys (valstybinis) – 2020 m. birželio 3 d., trečiadienį, 9 val.**

Matematika (valstybinis) – 2020 m. birželio 5 d., penktadienį, 9 val.

Geografija (valstybinis) – 2020 m. birželio 9 d., antradienį, 9 val.

Chemija (valstybinis) – 2020 m. birželio 11  d., ketvirtadienį, 9 val.

Istorija (valstybinis) – 2020 m. birželio 15 d., pirmadienį, 9 val.

Biologija (valstybinis) – 2020 m. birželio 17 d., trečiadienį, 9 val.

Fizika (valstybinis) – 2020 m. birželio 19 d., penktadienį, 9 val.

Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis (valstybinis) – 2020 m. birželio 22 d. , 13 val.

Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis (valstybinis) – 2020 m. birželio 25, 26 d., 13 val.

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis (valstybinis) – 2020 m. birželio 26 d. 13 val., 2020 m. birželio 30 d., 9 val.

 

PAKARTOTINĖ SESIJA

(Pakartotinėje sesijoje pakeitimų kol kas nėra).

Žr. 2020 metų egzaminų tvarkaraštis 

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku;

** Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminas vyktų birželio 3 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 26 d., jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti  ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.