Pagal ministerijos planą, dauguma moksleivių mokysis nuotoliniu būdu visą gegužę. Tačiau mėnesio pabaigoje – gegužės 25 dieną į mokyklas galėtų grįžti „pradinukai“. Abiturientus ir kitus moksleivius planuojama grąžinti į mokyklas nuo birželio 1 dienos, ir „gyvuoju būdu“ dar mokytis dvi birželio savaites.

Birželį kamšysime spragas

Bendrojo ugdymo programas ministras rekomenduoja baigti iki birželio 1-osios dienos, tad tos dvi savaitės „gyvo“ mokymosi birželio mėnesį būtų skirtos „užkamšyti spragas“, kurios galėjo atsirasti mokantis nuotoliniu būdu, taip pat individualioms konsultacijoms bei „gyvam bendravimui“. Ypatingą dėmesį siūloma skirti abiturientams, padedant jiems pasiruošti brandos egzaminams.

Pasak A. Monkevičiaus, gyvą bendravimą mokyklose rekomenduoja ir psichologai.

Galutinį sprendimą dėl to, kada baigti mokslo metus, priims kiekviena mokykla atskirai, pagal tai, kiek jos spėjo įgyvendinti mokymosi programas. „Tačiau siūlytume bent dvi savaites mokykloms dirbti gyvai, jeigu jos tas galimybes turėtų, atsižvelgiant į sąlygas, kurias dabar rekomenduoja sveikatos specialistai“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Paklaustas konkrečiau apie tas sąlygas, kurios turės būti užtikrintos grįžus į mokyklas (ar bus mažinamos klasės, ar reikės dėvėti kaukes, kaip bus užtikrinamas saugus atstumas tarp mokinių ir t.t.) – ministras ne kartą iš šio atsakymo „išsisuko“. Į šiuos klausimus spaudos konferencijos metu konkrečiai nebuvo atsakyta. Taip pat mes (portalas kurstoti.lt) esame šiuos klausimus siuntę ministerijai prieš 3 dienas, ir iki šiol irgi negavome jokio atsakymo – nei raštu, nei žodžiu (tik trumpą atsakymą, kad „klausimai gauti“).

Spaudos konferencijos metu A.Monkevičius minėjo, kad visos sąlygos, esą, derinamos su sveikatos ministerija. Belieka tikėtis, kad kitą savaitę, po vyriausybės svarstymo, šios sąlygos jau bus aiškios.

Kol kas aišku tik tiek, kad egzaminų vykdyme yra rekomendacija dėl saugaus atstumo tarp egzamino dalyvių – jis turi būti ne mažesnis nei 2 metrai (anksčiau buvo 1 metras), standartinėse klasių patalpose egzaminus laikančių moksleivių skaičius numatytas ne daugiau 9-ių (anksčiau buvo 14 moksleivių). Kaukės ir pirštinės bus privalomos, jeigu to metu to bus reikalaujama pagal bendras karantino sąlygas. Tačiau čia reikalavimai egzaminams. Galimai panašūs reikalavimai bus ir grįžus gyvam mokymui į klases? Kol kas to nežinome.  

Lygiagrečiai vyks nuotolinis ir gyvas mokymasis

Birželio mėnesį lygiagrečiai „gyvam“ mokymuisi taip pat galės vykdomos ir nuotolinės pamokos. Namuose galėtų likti ir nuotoliniu būdu mokytis tie moksleiviai, kurie tuo metu sirgs arba jie patys (ar jų šeimos nariai) bus rizikos grupėje dėl korona viruso epidemijos.

Net ir rugsėjį, grįžus į mokyklas naujiems mokslo metams, galėtų būti praktikuojamas „mišrus ugdymas“, kai greta tradicinių pamokų vyktų ir pamokos nuotoliniu būdu. Ministras sakė, kad toks mišrus ugdymas galėtų padėti pakelti mokymo kokybę bei efektyviau panaudoti švietimui skirtus išteklius.

„Žinoma, nebus taip paprasta suderinti gyvą mokymą ir nuotolines pamokas tiems, kurie liks namuose. Tačiau mes turime palaipsniui grįžti į įprastą gyvenimą ir išmokti saugiai elgtis bei bendrauti naujomis sąlygomis“, – sakė A.Monkevičius.

Be to, toks mišrus mokymasis birželio mėnesį, A.Monkevičiaus teigimu, galėtų būti „gera repeticija prieš rugsėjo 1-ąją“.

Egzaminų bus galima atsisakyti, atstumai tarp mokinių didės

Didžiausia naujiena dėl egzaminų – numatyta galimybė abiturientams iki gegužės 18-os dienos atsisakyti tų egzaminų, kurie jiems neaktualūs, galvojant apie stojimą į vieną ar kitą aukštąją mokyklą. Tai siūloma, atsižvelgiant į tai, kad egzaminus moksleiviai rinkosi praeitais metais, o situacija per tą laiką gerokai pasikeitė. Kai kurie iš tų egzaminų abiturientams gali būti nebeaktualūs, nes pasikeitė jų planai dėl stojimo į aukštąją mokyklą.

Pakoreguotame brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše taip pat numatytos naujos saugumo priemonės egzaminų metu, atsižvelgiant į karantino reikalavimus. Šie ministerijos siūlymai taip pat  bus svarstomi vyriausybėje kitą savaitę.

Kaip jau minėjome, nauji reikalavimai yra šie: minimalus atstumas tarp egzaminus laikančių dalyvių – bent 2 metrai, standartinėse klasėse egzaminus galės laikyti ne daugiau 9 mokinių. Egzamino vykdymą prižiūrės vienas pagrindinis specialistas, bei dar vienas padedantis specialistas bus numatytas trims egzaminus laikančioms grupėms.

Jei egzaminas bus laikomas didesnėje patalpoje (mokyklos aktų salėje ar kt.), mokinių gali būti ir daugiau, tačiau tuomet vienam moksleiviui turi būti numatytas 10-ies kvadratinių metrų plotas. Kaukės ir pirštinės bus naudojamos, jeigu to reikalaus bendros tuometinės karantino sąlygos.

Nors viešojoje erdvėje sklandė ir pasiūlymas rengti egzaminus atvirose erdvėse (stadionuose ar pan.), tačiau šis variantas ministerijoje svarstytas nebuvo.

Egzaminai – lyg šveicariškas laikrodis?

Mažinant egzaminus laikančių moksleivių skaičių vienoje klasėje, be abejo, egzaminams vykdyti reikės daugiau specialistų.  Mokyklos yra pasisakę, kad tokiu atveju joms tai užtikrinti bus sudėtingiau – dalis mokytojų yra rizikos grupėje, ir jie šiais metais negalėtų dirbti egzaminų metu.

A.Monkevičius teigė, kad egzaminus vykdyti ir prižiūrėti galės ne tik specialistai iš mokytojų tarpo, bet ir ne pedagogai. „Rizikos grupėje esantys mokytojai neturėtų būti skiriami egzaminų vykdytojais“, – sakė A.Monkevičius.

Pasak švietimo ministro, šiuo metu jau yra užregistruota apie tūkstantis specialistų, kurie galėtų prižiūrėti egzaminų vykdymą bei vertinimą. Jiems bus organizuojami nuotoliniai mokymai apie tai, kaip geriau pasiruošti šiam procesui. Spaudos konferencijoje taip pat dalyvavusios Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotojos Astos Ranonytės manymu, tokių specialistų dar gali reikėti apie 40 procentų daugiau.

„Kiek dar tų mokytojų ar kitų specialistų reikės, geriau įvertinsime po gegužės 18-os dienos, kadangi iki šio termino abiturientai dar galės atsisakyti dalies egzaminų. Tuomet ir matysime konkrečiau visą poreikį“, – sakė A.Ranonytė. Tačiau jos manymu, tai tikrai pavyks pasiekti, ir egzaminų vykdymo sklandumas užtikrintas bus.

„Šis procesas turi veikti kaip laikrodis, o su tokia pagalba tikimės, kad beveik kaip šveicariškas laikrodis“, – sakė Asta Ranonytė.

Apie egzaminų užduočių lengvinimą negalvojama

Kita abiturientams rūpinti tema – ar bus koreguojamos egzaminų užduotys, atsižvelgiant į tai, kad karantino metu galimai dalies temų nepavyko įsisavinti taip sėkmingai, kaip tai būtų vykę „normaliomis sąlygomis“. Tad viešojoje erdvėje ne kartą buvo nuskambėjęs siūlymas į egzaminų užduotis įtraukti tik tas temas, kurios buvo išmoktos iki karantino pradžios.

Į tai A.Ranonytė atsakė: „Nėra tokios formulės, kaip įvertinti kokią programos dalį mokiniai išėjo iki kovo vidurio“. Jos teigimu, skirtingose mokyklose mokytojai turėjo galimybę išdėstyti programos temas per dvejus metus, ir jas išdėstė nevienodai.  

Taigi, nors konkrečiai to ir nebuvo įvardinta, galima suprasti, kad egzaminų užduotis lengvinti ar kažkaip kitaip koreguoti, atsižvelgiant į karantiną bei ant visų galvų „nukritusį“ nuotolinį mokymą, neketinama.

Visiems švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymams dėl grįžimo į mokyklas bei egzaminų organizavimo dar turi pritarti vyriausybė. Šie klausimai bus svarstomi vyriausybės posėdžio metu kitą savaitę.


Patvirtinta tvarka - žurnale KUR STOTI 2020

Pilną ir patvirtintą informaciją apie tai, kaip šiemet bus priimama į aukštąsias mokyklas, visas studijų programas ir konkursinius balus paskelbsime žurnale KUR STOTI 2020 - jis bus išleistas kitą savaitę.
 
Vyksta išankstinė žurnalo KUR STOTI 2020 prekyba - į namus:
 
Internetu dabar galite iš anksto jį užsisakyti, o kitą savaitę gausite paštu, tiesiai  į namus (pristatymas nemokamas). Nuoroda užsakymui:  https://www.kurstoti.lt/?eshop
 
 
Egzaminų ir priėmimo datos: 

Primename, kad švietimo, mokslo ir sporto ministerija atnaujintą brandos egzaminų grafiką šiems metams paskelbė birželio 10 dieną. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22 d. – liepos 21 d. Pakartotinė egzaminų sesija bus vykdoma nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 4 d. Apeliacijų ir pakartotinės sesijos rezultatų skelbimo terminas – rugpjūčio 17 d.

Pilnas atnaujintas Lietuvos brandos egzaminų grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/9945/paskelbtas-pilnas-egzaminu-ir-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafikas

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

 

Straipsnio autorė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com