Birželio 9 d. tarptautinis U-Multirank konsorciumas paskelbė septintąjį aukštųjų mokyklų reitingą. 2020 m. U-Multirank laidoje dalyvavo beveik 1800 aukštųjų mokyklų iš 92 pasaulio šalių, tarp jų 16 Lietuvos aukštųjų mokyklų. Šiaulių valstybinė kolegija reitinguojama nuo 2014 m.U-Multirank vertinamos penkios sritys: mokymas ir mokymasis, mokslinė veikla, žinių perdavimas, tarptautiškumas ir poveikis regionui. Kiekvieną sritį sudaro rodikliai, kurie gali būti vertinami skalėje nuo A (labai gerai) iki E (silpnai). Aukštosios mokyklos veiklos sričių įverčiai nėra sumuojami. Vartotojai gali patys įvertinti aukštosios mokyklos stipriąsias ir silpnąsias puses, atsižvelgdami į individualius poreikius.

2020 m. geriausiai įvertintas Šiaulių valstybinės kolegijos poveikis regionui – absolventų įsidarbinimui regione bei pajamoms iš regioninių šaltinių suteiktas balas A (labai gerai). Taip pat aukščiausi įvertinimai suteikti studijų programų pasiūlos užsieniečiams ir studijas laiku baigiančių studentų rodikliams. Gerai vertinamas studentų praktikų regioniškumas ir tarptautinis studentų mobilumas. Į mokslo srities reitingą pateko 8 tarptautinės publikacijos su nurodyta prieskyra kolegijai.

Plačiau apie 2020 m. aukštųjų mokyklų reitingą: http://www.umultirank.org/.