Atmintinę abiturientams, eisiantiems laikyti lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, parengė papildomo ugdymo akademijos „Lector Pro“ lietuvių kalbos mokytoja- ekspertė Audronė Kondrotienė.


✅   Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas vyks pirmadienį (birželio 29 d.) 9.00;

✅   Egzamino trukmė 4val.(VBE), 3,5 val. (MBE);

✅   Rašinio apimtis VBE ne mažiau 500 ž., o MBE ne mažiau 400 ž.;

✅   Brandos egzaminui pateikiamos dvi samprotavimo ir dvi literatūrinio rašinio temos;

✅   Prie kiekvienos temos nurodomi du autoriai, iš kurių vieną (arba du) rekomenduojama pasirinkti;

✅   Egzamino užduoties sąsiuvinyje bus surašyti visi privalomi autoriai (36), kuriais taip pat galima remtis, tik norime atkreipti jūsų dėmesį, jog prie rašinio temos nurodyti autoriai jai atskleisti yra tinkamiausi. Kitą autorių rinkitės iš duotų privalomų autorių sąrašo, jei manote, kad jo kūryba bei kultūriniu kontekstu galėsite remtis geriau nei nurodyto autoriaus;

✅   Egzamino metu galima naudotis kompiuteryje įkeltais tekstais: vieną kartą 20 min. arba du kartus po 10 min.;

✅   Literatūriniame rašinyje VBE privalu lyginti dviejų autorių (galima analizuoti ir daugiau) kūrybą o, MBE privalu rašyti apie vieno iš privalomų autorių kūrybą, šalia pateikiami trys nukreipiamieji klausimai;

✅   Samprotavimo rašinyje reikia remtis bent vienu privalomu autoriumi ir jo kūriniu (-iais), taip pat galima remtis įvairiais kultūriniais kontekstais (dailė, teatras, kinas, istorija ir kt.);

✅   Samprotavimo rašinyje svarbu analizuoti kūrinius, jų kontekstus, aptarti problemas. Reikia išskirti kelis skirtingus temos ir problemos aspektus arba keletą problemų realiame gyvenime, argumentuotai atskleisti savo požiūrį pateikta tema, jeigu tinka, polemizuoti, remtis literatūros ir kultūros pavyzdžiais, juos sieti su realiu gyvenimu;

✅   Literatūriniame rašinyje reikia išskirti kelis skirtingus pateiktos temos aspektus kūriniuose, juos nagrinėti, lyginti ir vertinti, analizuoti ne tik turinį, bet ir kūrinio meninę raišką. Svarbu analizuoti literatūros kūriniuose keliamas problemas, temas, veikėjų išgyvenimus;

✅   Išsirinkę temą, neskubėkite rašyti, išsiaiškinkite reikšminius temos žodžius ( jų reikšmes galite pasitikrinkite žodyne), suraskite daugiau to žodžio sinonimų, sugalvokite ir užrašykite temą, problemą, pagrindinę mintį, kurią sudarytų du temos aspektai (jei rašysite dvi dėstymo pastraipas). Apgalvokite, kokiais kūriniais remsitės, kokie tiks kultūriniai kontekstai, kiek turite informacijos apie šių dienų aktualijas, prisiminkite citatų, kurios galėtų tikti temai ar problemai atskleisti, viską pasižymėkite juodraštyje (nusibrėžkite schemą ar burbulų žemėlapį);

✅   Rašant rašinį būtina nurodyti privalomo autoriaus kontekstą. Rašant minimalų (biografinį) kontekstą būtina įvardyti epochą, kurioje gyveno rašytojas, kultūros/literatūros srovę, kūrinio žanrą ir tipą. Siekiant išsamesnio (labiau vertinamo) konteksto reikėtų turėti supratimą apie rašytojo asmenybę, kūrinio sukūrimo aplinkybes, istorines sąlygas, filosofines idėjas ir pan.;

✅   Rašant išsamesnį kontekstą nereikia rašyti visko, kas žinoma apie autorių (pavyzdžiui, kada tiksliai gimė ir mirė, kur mokėsi, ką parašė). Būtina atsižvelgti į rašinio temą, kūrinį, nagrinėjamas problemas.

✅   Venkite nereikalingo turinio atpasakojimo, atrinkite tik tuos epizodus, kurie pagrįstų teiginius;

✅   Nuliu visas rašinys vertinamas, jei nesiremiama nė vieno iš privalomų autorių kūriniu (-iais) arba rašinys parašytas ne ta tema, kuri duota. Kitu atveju, už temos supratimo, argumentavimo, pagrindimo ir rėmimosi privalomu autoriumi ir jo kontekstu kriterijus skyrus nulį, darbas toliau vertinamos pagal visus likusius kriterijus;

✅   Neparašius 250 ž. darbas vertinamas tik turinio aspektu, už kitus kriterijus taškai neskiriami;

✅   Rašinyje venkite citatų, kurios netinka, per didelis jų kiekis irgi apsunkina temos atskleidimą, ypač jei citatos neaptariamos, dažnai loginiai argumentai pakeičiami moralizavimu arba perdėtu jausmingumu, kurie suprimityvina tekstą;

✅   Samprotavimo rašinio stilius publicistinis, o literatūrinio rašinio mokslinis, todėl santūrus, dalykiškas, įtaigus;

✅   Perrašius rašinį į švaraštį, būtina jį kelis kartus perskaityti ir ištaisyti klaidas, suskaičiuoti žodžius ir pažymėti 500 žodžių ribą.

Sėkmės egzamine!

 

-------------------------

Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiais metais laikys maždaug du trečdaliai abiturientų – apie 17,3 tūkst. Likę moksleiviai (apie 8,5 tūkst.) laikys mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Brandos atestatui gauti reikia išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą.

Pilnas aktualus Lietuvos brandos egzaminų grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/9945/paskelbtas-pilnas-egzaminu-ir-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafikas

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com