Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą šiemet laikė 16 970 kandidatų. Egzamino neišlaikė 1 828 kandidatai (10,77 proc.), o šimtukus gavo 214 kandidatų (apie 1,26 proc.). Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino išlaikymo riba – 30 proc. užduoties taškų.

Egzamino neišlaikiusiųjų šiemet šiek tiek daugiau nei pernai: šiemet egzamino neišlaikė 10,77 proc. abiturientų, 2019 metais – 9,03 procentai abiturientų, 2018 metais – 8,75 proc.

Tačiau šiek tiek daugiau šiemet turime ir šimtukų: šiemet šimtukus gavo 1,26 proc. abiturientų, 2019 metais – 0,94 proc. abiturientų,  2018 metais – 0,84 proc.

Lietuvių kalbos ir literatūros VBE taškų vidurkis šiais metais siekia 53 taškus (2019 ir 2018 metais šis rodiklis siekė 54,4 taškus).

Iš egzamino neišlaikiusių kandidatų, net 107 nesurinko nė vieno taško.

Egzaminas koreliuoja su metiniais vidurkiais

„Analizuojant egzaminų rezultatų duomenis matyti, jog pastaruosius penkerius metus išlaikymo procentas vidutiniškai svyruoja tarp 91 – 89 proc. Galime konstatuoti, jog karantinas lemiamos reikšmės šiemet neturėjo“, – sakė Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

NŠA direktorė džiaugėsi, kad šiemet šimtukus gavusių kandidatų procentas – geriausias per pastaruosius penkerius metus. Po vieną šimto balų įvertinimą gavo mokiniai ir iš mokyklų tautinių mažumų mokomosiomis lenkų ir rusų kalbomis.

„Kiek matome iš statistinių analizių – mokinių metiniai vidurkiai ir valstybinio brandos egzamino rezultatai koreliuoja. Todėl galime sakyti, jog mokytojų metiniai įvertinimai atitinka realų mokinių pajėgumą. Tiesa, yra keli šimtai keistų statistinių nuokrypių, kuriuos analizuosime ir aiškinsimės kokios priežastys juos lėmė“, – teigė R. Krasauskienė.

Savo asmeninius rezultatus kandidatai gali sužinoti savo mokyklose, o pamatyti gali prisijungę prie egzaminų rezultatų skelbimo sistemos adresu: https://rezultatai.egzaminai.lt/results-web iš mokyklos gautu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu, kurį privaloma pasikeisti prisijungus pirmą kartą.

Taip pat paskelbti ir prancūzų bei vokiečių kalbų VBE rezultatai

Kartu su pagrindinės lietuvių kalbos ir literatūros sesijos rezultatais šiandien skelbiami ir 2020 m. užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų rezultatai.

Užsienio kalbos (prancūzų) valstybinį brandos egzaminą laikė 19 kandidatų. Egzamino išlaikymo riba – 16 proc. užduoties taškų. Egzaminą išlaikė 100 proc. visų laikiusiųjų. Šimto balų įvertinimą gavo 15,8 proc.  kandidatų.

Užsienio kalbos (vokiečių) valstybinį brandos egzaminą laikė 32 kandidatai. Egzamino išlaikymo riba – 16 proc. užduoties taškų. Egzaminą išlaikė 100 proc. visų laikiusiųjų.  Šimto balų įvertinimą gavo 28,1 proc. kandidatų.

Šiais metais užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių), dalies lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų darbai buvo vertinami elektroniniu nuotoliniu būdu.

Apeliacijos – iki rugpjūčio 3 d.

Abiturientai apeliacijas gali pateikti savo mokyklos vadovui per dvi darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Šių trijų valstybinių brandos egzaminų atveju – iki rugpjūčio 3 dienos darbo pabaigos. Rašydami prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, mokiniai gali nurodyti ir savo argumentus, kodėl nesutinka su gautu egzamino įvertinimu.

Kandidatai, kurie neišlaikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino, laikys mokyklinį brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje rugpjūčio 4 d. Išsamesnės informacijos apie egzamino perlaikymą reikia teirautis mokykloje.

 

****

 

Šiais metais brandos egzaminų sesija vyko vėliau nei įprastai. Pagrindinė egzaminų sesija baigėsi liepos 21 dieną. Pakartotinė sesija vyksta šiuo metu, paskutinis numatytas egzaminas pakartotinės sesijos metu vyks rugpjūčio 4 dieną – tai bus mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas, kurį taip pat galės laikyti ir tie abiturientai, kurie neišlaikė šio dalyko valstybinio egzamino.

Stojamųjų egzaminų tvarkaraštis į tam tikras specialybes yra čia: (https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2020/06/2020-m.-stojamųjų-egzaminų-tvarkaraštis-atnaujinta-2020-06-26.pdf

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com