Vakar pasibaigė studijų sutarčių pasirašymas su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Pasibaigus pagrindiniam priėmimui studijuoti buvo pakviesti 22,3 tūkst. asmenų, tačiau iš jų sutartis sudarė 18,2 tūkst. būsimų pirmakursių.

Beveik pusė naujų studentų – ne šiemetiniai abiturientai

Per pagrindinį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas stojantieji sudarė 18 189 studijų sutartis (2019 m. – 16 359), iš jų 12 311 – valstybės finansuojamose studijų vietose (2019 m. – 10 486). Taigi, dar apie 4,2 tūkst. valstybės finansuojamų studijų vietų po pagrindinio priėmimo liko neužpildytos (valstybės finansuojamų studijų vietų šiais metais buvo numatyta apie 16,5 tūkst.).

Kita naujiena ta, kad šiemetiniai abiturientai sudarys tik kiek daugiau nei pusę naujų pirmakursių. Šių metų Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų abiturientai sudarė 10 575 sutartis su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, taigi kitas studijų vietas – apie 7 614 studijų vietų (41,9 proc.)  – užpildys mokslus baigusieji anksčiau.

Iš visų 18,2 tūkst. sutartis sudariusių būsimų pirmakursių, universitetuose studijuos 10 768 pirmakursiai (2019 m. –  9 484), iš jų 8 484 – valstybės finansuojamose vietose (2019 m. – 6 567). Kolegijose sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų sudarė 3 827 (2019 m. – 3 919), iš viso šiame sektoriuje studijuos 7 421 asmenys (2019 m. – 6 875).

Kas trečias šiemetinis abiturientas už studijas mokės

Po pagrindinio priėmimo, sutartis su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis sudarė 10 575 šių metų abiturientai – 2019 metais tuometinių abiturientų, sudariusių sutartis su aukštosiomis mokyklomis, skaičius buvo tas pats – 10 575. Universitetuose studijuos 7 314 šiemetinių abiturientų (2019 – 7 036), kolegijose – 3 261 (2019 – 3 539).

Valstybės finansuojamose studijų vietose bei vietose su studijų stipendijomis studijuos 7 161 šiemet brandos atestatus gavusių asmenų (2019 m. – 7 151): universitetuose – 5 717 (2019 m. – 5 065), kolegijose 1 444 (2019 m. – 2 086).

Taigi, maždaug trečdalis – 3 414 šiemetinių abiturientų (32,3 proc.) – už studijas mokės. Pernai, tiesa, skaičiai buvo panašūs.

Šiais metais studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis sudarė 2 016 asmenų, gavusių bent po vieną 100 balų valstybinio brandos egzamino įvertinimą (2019 m. – 1 668), iš kurių 1 565 yra šių metų abiturientai (2019 m. – 1 332).

Daugiausia pirmakursių – Vilniaus universitete, VGTU ir KTU

 

Daugiausia studijų sutarčių valstybės finansuojamose studijų vietose sudaryta Vilniaus universitete (3 551), Vilniaus Gedimino technikos universitete (1 116) ir Kauno technologijos universitete (1 113).

Universitetuose stojantieji dažniausiai rinkosi studijuoti:

  • Teisę Vilniaus universitete (239);
  • Programų sistemas Kauno technologijos universitete (235);
  • Ekonomiką Vilniaus universitete (195);
  • Mediciną Vilniaus universitete (167);
  • Politikos mokslus Vilniaus universitete (156).

Valstybės nefinansuojamų studijų sutarčių gausiausia Vilniaus universitete (648), Vytauto Didžiojo universitete (345) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitete (327).

Tarp kolegijų populiariausios Vilniaus kolegija ir Kauno kolegija

Tarp kolegijų, daugiausiai studentų sulaukė: Vilniaus kolegija (1 181), Kauno kolegija (947) ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (316).

Kolegijų sektoriuje populiariausios studijų kryptys:

  • Tarptautinis verslas Vilniaus kolegijoje (164);
  • Programų sistemos Vilniaus kolegijoje (83);
  • Logistika Kauno kolegijoje (76);
  • Reklamos vadyba Vilniaus kolegijoje (70);
  • Bendrosios praktikos slauga Vilniaus kolegijoje (67).

Kolegijose didžiausias skaičius valstybės nefinansuojamų studijų sutarčių Socialinių mokslų kolegijoje (1 192), Vilniaus kolegijoje (606) ir Kauno kolegijoje (422).

Daugiausia būsimų pedagogų – VDU

Pagrindinio priėmimo metu 772 asmenys sudarė studijų sutartis dėl ugdymo mokslų studijų programų – tai maždaug dvigubai daugiau nei pernai, kai buvo sudarytos 369 studijų sutartys.

517 ugdymo mokslų pirmakursių studijuos valstybės finansuojamose vietose (2019 m. – 244), 255 – nefinansuojamose (2019 m. – 125).

Daugiausia šių sutarčių sudaryta Vytauto Didžiojo universiteto Mokomojo dalyko pedagogikos, Vilniaus kolegijos Vaikystės pedagogikos, Kauno kolegijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programose.

Papildomas priėmimas – nuo rytojaus

Nuo rytojaus, rugpjūčio 28 d., iki rugpjūčio 31 d. 14 val. stojantieji gali teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime.

Papildomame priėmime į valstybės finansuojamą studijų vietą gali pretenduoti tik pagrindinio priėmimo metu nesudarę jokios sutarties arba sudarę valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.

 

 

****

Neįstojusieji į aukštąsias mokyklas pagrindinio priėmimo metu, dar galės pretenduoti į studijas papildomo priėmimo metu (papildomas priėmimas vyks rugpjūčio 28-31 dienomis).

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com