Minimalūs reikalavimai dėl priėmimo į aukštąsias mokyklas tvirtinami prieš dvejus metus – taigi, naujieji šių metų abiturientai apie šiuos reikalavimus išgirdo jau pernai. Tačiau per tą laiką daug „vandens nutekėjo“ – teko mokytis ypatingomis sąlygomis, pandemijos metu, dar ir vasara atitraukė nuo mokslų. Tad mokslo metų pradžioje pats laikas pasikartoti – kokie minimalūs reikalavimai bus taikomi, kai dabartiniai „naujieji“ abiturientai norės stoti į aukštąsias mokyklas šių mokslo metų pabaigoje.

Trys valstybiniai egzaminai – užsienio kalbos egzaminas nebūtinas

Kaip ir šiais metais, kitąmet stosiantys į universitetus (ir pretenduosiantys į „nemokamas“ studijų vietas), turės būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus. Skirtumas tik tas, kad jei šiemet reikėjo būti išlaikius lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, užsienio kalbos egzaminą ir matematiką, tai kitais metais vietoj užsienio kalbos egzamino bus galima būti išlaikius bet kurį laisvai pasirenkamą egzaminą.

Ir nors Lietuvos abiturientai istoriškai gana neblogai laiko anglų kalbos (ir kitų užsienio kalbų) VBE, šis pakeitimas galimai bus naudingas tiems, kurie vis dėlto su užsienio kalba „nedraugauja“.

Vidurkiai ir kiti reikalavimai

Kiti reikalavimai, stojant į valstybės finansuojamas studijų vietas, išliks tokie patys kaip ir šiais metais. Priimant į universitetus ir kolegijas bus atsižvelgiama  į stojančiųjų valstybinių brandos egzaminų rezultatus, taip pat ir į metinių pažymių vidurkį.

2021 m. stojant į aukštąsias mokyklas taip pat bus atsižvelgiama į mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkį. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6. Tokia tvarka galiojo ir šiemet.

Vidurkis bus skaičiuojamas pasirenkant penkis geriausius įvertinimus iš brandos atestato priede įrašytų aštuonių dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros; gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų arba vokiečių); užsienio kalbos; matematikos; istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso; biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso; meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalyko; bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.

Stojant į „mokamas studijas“, užteks vieno egzamino

Kaip ir šiais metais, kitąmet stosiantys į „mokamas“ studijų vietas, į aukštąsias mokyklas galės įstoti su vienu išlaikytu valstybiniu brandos egzaminu.

Vyriausybė pernai pritarė švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui suvienodinti priėmimo reikalavimus visiems stojantiesiems – pretenduojantiems tiek į valstybės finansuojamas, tiek į mokamas studijų vietas. Tačiau ši nuostata neįsigalios anksčiau nei 2022 m.

 

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com