Slaugytojo padėjėjo praktikai nuo 2020 m. sausio 1 d. yra privaloma licencija, spaudo numeris (vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro nuo 2018 m. spalio 3 d. galiojančia suvestine įsakymu patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo redakcija). Licencijai įgyti yra reikalinga slaugytojo padėjėjo kvalifikacija, kurią galima įgyti Panevėžio darbo rinkos mokymo centre pagal Slaugytojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą.

Programos aprašymas. Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.

Būsimo darbo specifika. Intensyvus bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais slaugytojo padėjėjui kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, doras, mylėti žmogų. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Labai svarbu būti tolerantiškam, kultūringam, ryžtingam, reikliam, iniciatyviam, sugebėti kantriai siekti užsibrėžto tikslo, valdyti savo emocijas, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Reikalingas gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Slaugytojo padėjėjas galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinės aviacijos įstaigose, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje.

Kompetencijos:

 • Užtikrinti paciento asmens higieną.
 • Padėti maitinti pacientą.
 • Prižiūrėti paciento viso kūno švarą.
 • Tausoti sveikatą ir saugiai dirbti.
 • Supažindinti pacientą su laikina gyvenamąja aplinka asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
 • Rūpintis mirštančiais pacientais bei jų artimaisiais.
 • Padėti slaugos specialistui paruošti ir atlikti pacientui reabilitacines procedūras.
 • Teikti techninę pagalbą atliekant procedūras ir slaugant pacientą.
 • Taikyti etikos normas profesijoje.
 • Surinkti paprastus ėminius tyrimams, pakuoti ir gabenti juos į laboratoriją.
 • Prižiūrėti vemiantį, zonduojamą, drenuojamą pacientą, prižiūrėti kateterį ir sekti diurezę, stebėti tuštinimąsi ir šlapinimąsi.
 • Taikyti teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.
 • Gaminti ir naudoti dezinfekcinius tirpalus.
 • Stebėti infuzijas, paruošti ir prižiūrėti slaugos priemones, kurių reikia slaugos veiksmams atlikti.
 • Tvarkyti mirusiuosius.
 • Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Susidomėjai? Kreipkis!
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
J. Basanavičiaus g. 23A, 36205 Panevėžys
Mob. +370 686 61 456
El. p. info@paneveziodrmc.lt
https://www.paneveziodrmc.lt/