Programos aprašymas. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai prižiūrėti vaikus ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdyti ugdomąją veiklą.

Būsimo darbo specifika. Asmuo,įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją,galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą.Dirbama su vaikais individualiai ir grupėje, veikla yra prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Tipinės darbo priemonės: asmens higienos reikmenys, patalpų ir aplinkos priežiūros darbų priemonės, ugdymo ir kitos priemonės, būtinos vaiko priežiūraiir ugdymui užtikrinti.

Gebėjimai ir kompetencijos:

  1. Padėti vaikams pasirūpinti asmens higiena.
  2. Organizuoti vaikų maitinimą.
  3. Padėti vaikams tvarkytis asmeninius daiktus.
  4. Užtikrinti vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
  5. Teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui komunikuoti su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais.
  6. Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus.
  7. Padėti vaikams ugdytis bazinius įgūdžius.
  8. Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje.

Susidomėjai? Kreipkis!
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
J. Basanavičiaus g. 23A, 36205 Panevėžys
Mob. +370 643 41 806
El. p. info@paneveziodrmc.lt
https://www.paneveziodrmc.lt/