Šių profesijų specialistų įsidarbinimo rodikliai puikūs, perspektyvos daug žadančios, neretai studentai darbo vietą užsitikrina dar studijuodami. Vis dėlto reikia pripažinti, kad moksleiviai inžinerinių studijų prisibijo.

Atliepiame šiandienos poreikius

Įvairių procesų automatizavimas, tobulėjantis technologijų potencialas ir vykstanti ketvirtoji pramonės revoliucija lemia didelį įvairių sričių inžinerijos specialistų poreikį. Nors iš tiesų inžinerijos mokslų studijos nėra pačios lengviausios, tačiau žadamos profesinės perspektyvos tikrai yra to vertos ir leidžia į šiuos mokslus pažiūrėti kiek kitu kampu. Šiuolaikinės technologijos apima kone visas gyvenimo sritis, todėl automatiką išmanantys darbuotojai yra labai paklausūs.

Štai, pavyzdžiui, Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdoma Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programa rengia specialistus, kurie geba projektuoti energijos tiekimo ir automatikos sistemas, organizuoti elektros ir automatikos įrenginių montavimą, eksploatavimą ir remontą, supranta, kaip valdomos automatikos sistemos. Ši studijų programa rekomenduojama mėgstantiems techniką ir kūrybiškiems žmonėms, kuriems patinka tikslieji mokslai.

Svarbu paminėti, kad ši programa yra tarpkryptinė, ugdo elektros inžinerijos ir elektronikos inžinerijos studijų krypčių specialiuosius gebėjimus, lemiančius ypač gerą absolventų įsidarbinamumą.

Studentai mokosi automatizuoti gamybos procesus, dirbti su šiuolaikiniais elektronikos įtaisais ir jų sistemomis. Praktiniai užsiėmimai vyksta atnaujintoje Technologinių procesų automatizavimo laboratorijoje.

Absolventai dirba elektros inžinieriais  šiuolaikinėse elektros tinklų įmonėse ir įmonėse, eksploatuojančiose, montuojančiose ir remontuojančiose elektros įrenginius, jų valdymo sistemas ir užsiimančiose technologinių procesų automatizavimu.

Atsižvelgiant į darbo rinkos ir kvalifikuotų specialistų rengimo poreikius, programa yra planingai tobulinama ir atnaujinama.

Studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu, kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų.

2020 m. gruodžio 9 d. nuotoliniu būdu vyko išorinis tarptautinis Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto elektros inžinerijos studijų krypties vertinimas. Jam buvo paruoštas vaizdo siužetas, supažindinantis ekspertus su ŠVK Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programos materialine baze. ČIA galite apžiūrėti ŠVK laboratorijas, skirtas šiai ir giminingoms studijų programos, kurias siūlo mūsų aukštoji mokykla.

Studentų ir dėstytojų darbai – miestui ir regionui

Kolegijoje vykdoma programa orientuota į praktinę veiklą, siekia užtikrinti specialistų, atitinkančių darbo rinkos ir visuomenės poreikius, rengimą. Programos atstovai palaiko glaudžius ryšius su Šiaulių miesto savivaldybe, regiono įmonėmis, įvairiomis organizacijomis, vykdo miestui ir regionui svarbius projektus. Galima pasidžiaugti, kad studentai aktyviai dalyvauja savo profesinės srities konkursuose, konferencijose, dalijasi savo žiniomis su kitų aukštųjų mokyklų studentais. Programos dėstytojai yra kasmet Šiaulių miesto savivaldybės organizuojamų konkursų (INOSTART, STEAM ir kt.) dalyviai, siūlo įvairių tyrimų programas, jų įgyvendinimui miesto savivaldybė skiria finansavimą. Dėstytojai bendradarbiauja su miesto ir rajono įmonėmis, atlieka joms reikalingus tyrimus.

Inovacijoms imlių Šiaulių miesto įmonių užsakymu programos dėstytojai kartu su studentais įdiegė inžinerinius ir IT sprendimus, pvz., pastatų energetinių parametrų, duomenų surinkimo sistemos modernizavimas; mobilaus logistinio roboto projektavimas, gaminimas ir jo veikimo optimizavimas; įrengimų priežiūros specialisto iškvietimo ir faktinio naudojimo laiko registravimo sistemos projektavimas ir diegimas; automatizuotos modulinės prekių skirstymo, perkėlimo ir sandėliavimo sistemos sukūrimas ir optimizavimas ir kt.

Darbdaviai: inžinieriai įmonėse laukiami

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, bendradarbiaudami su Šiaulių miesto ir regionų savivaldybėmis, švietimo įstaigomis bei VšĮ „Investuok Lietuvoje“, metų pabaigoje atliko verslo įmonių apklausą, kuria siekta nustatyti reikalingiausių profesijų poreikį regione ir įvertinti, kaip galima prisidėti prie efektyvesnio mokymo programų tobulinimo, didinant jų atitiktį verslo ir visuomenės poreikiams. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad inžinerinių profesijų atstovai Šiaulių regione itin reikalingi ir paklausūs.

Daugiau apie karjeros galimybes Šiaulių regione, kokius specialistus šiandien graibstyte graibsto darbdaviai ir ko tikėtis ateityje, galite skaityti etaplius.lt parengtoje publikacijoje.

Apie visas Šiaulių valstybinės kolegijos siūlomas inžinerinių mokslų studijų programas galite sužinoti ČIA.

Priėmimo klausimais galite kreiptis jau dabar. Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai stojančiuosius konsultuoja šiais kontaktais: telefonu 8 615 97 114 arba el. paštu priemimas@svako.lt. Stojantiesiems aktuali informacija skelbiama ŠVK svetainės skiltyje Priėmimas.