2008 m. liepos 8 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybėje Ministras Pirmininkas ir Švietimo ir mokslo ministras apdovanojo geriausius šių metų abiturientus ir absolventus.

2007-2008 mokslo metais dviejų ir daugiau valstybinių brandos egzaminų maksimalius įvertinimus gavo šimtas trisdešimt septyni abiturientai iš šešiasdešimt penkių Lietuvos mokyklų. Pasveikinti ir keturiasdešimt aštuoni geriausi profesinių mokyklų bei profesinio rengimo centrų absolventai, devyniolika profesinio meistriškumo varžybų „Euroskills“ dalyvių ir šeši „Euroskills“ ekspertai.

Šiemet brandos egzaminus laikė daugiau nei 47 tūkstančiai kandidatų. Pagal švietimo ir mokslo ministrės patvirtintą brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką brandos atestatui gauti kandidatai turėjo išlaikyti 3 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir du pasirinktus egzaminus iš savo individualiojo ugdymo plano. Iš viso kandidatai galėjo laikyti ne daugiau kaip 6 brandos egzaminus.

Vidutiniškai kandidatai rinkosi 3,5 egzamino. Daugelis kandidatų rinkosi valstybinius brandos egzaminus. Iš visų juos laikiusiųjų net 678 gavo bent vieną aukščiausią įvertinimą, t.y. šimtą balų. Du ir daugiau „šimtukų“ gavo 137 kandidatai.