Anot NEC (Nacionalinio egzaminų centro), 2017-2018 mokslo metais padidėjęs ugdymo dienų skaičius, sąlygojo ir brandos egzaminų tvarkaraščio sudarymo principus. Pasirodo, kad ankstesnių metų patirtis byloja, jog egzaminų laikymas šeštadieniais sudarė galimybę brandos egzaminų tvarkaraštį sudėlioti taip, kad per savaitę vyktų tik vienas didelis brandos egzaminas (t. y. toks, kurį rinkosi daug mokinių) ir pailgėtų tarpai tarp penkių didžiųjų egzaminų. Tai suteikė mokiniams galimybę ilgiau pailsėti tarp egzaminų ir geriau jiems pasirengti.

Negana to, toks egzaminų išdėstymas leidžia įvertinti visus valstybinių brandos egzaminų darbus ir iki liepos 12 d. paskelbti rezultatus, sudaryti galimybes pateikti apeliacijas, jas išnagrinėti ir pateikti apeliacijų rezultatus, kad mokyklos spėtų laiku išspausdinti brandos atestatus, o mokiniai – pateikti aukštosioms ar kitoms mokykloms mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą.

Užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), fizikos ir informacinių technologijų brandos egzaminai vyks dar nepasibaigus ugdymo procesui 12 klasėje. NEC siūlo svarstyti galimybę antrąjį pusmetį intensyvinti tų mokomųjų dalykų mokymąsi, kurių egzaminai pagal tvarkaraštį numatyti gegužės mėnesį ar naudoti kitas ugdymo planuose numatytas mokymo formas, pavyzdžiui, konsultacijas.

Kam dar nebuvo žinoma, tai mokiniams prieš egzamino laikymą šeštadieniais suteikiama laisva diena. Tvarkaraštyje yra dar vienas klaustukas, kuris bus atsakytas tik pavasarį. Priklausomai nuo mokinių egzaminų pasirinkimų, gali būti, jog užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (vokiečių) ir užsienio kalbos (rusų) valstybiniai brandos egzaminai vyks tą pačią dieną. Tai paaiškės iki 2018 m. kovo mėn. 5 d.

Egzaminų tvarkaraštį galite rasti čia.