Apskaitininko ir kasininko specialisto tikslas – tvarkyti įmonės apskaitos dokumentus ir atlikti kasos operacijas. Jeigu pasirinksite Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre šią specialybę, pamokų ir praktinių užsiėmimų metu tikrai nenuobodžiausite, nes mokysitės formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti apskaitos registrus, dokumentuoti ir registruoti ilgalaikį turtą apskaitoje, dokumentuoti ir registruoti apskaitoje kasos ir banko operacijas, formuoti ir apskaityti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitos duomenis, rengti finansines ataskaitas ir dar daugelį kitų dalykų, kurie tikrai patiks, jeigu mėgsti skaičiuoti.

Žinoma, karjeros perspektyvos taip pat laukia plačios, kadangi įgiję apskaitininko-kasininko kvalifikaciją išmanys įmonių ir bendrovių apskaitos tvarkymą, ilgalaikio turto apskaitos reikalavimus ir procedūras, gebės tvarkyti darbo užmokesčio ir socialinio draudimo apskaitą, pildys įvairias finansines ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Būsimas specialistas mokės apskaičiuoti žaliavas ir atsargas, nuosavybę, pelną, gamybos išlaidas, darbo užmokestį. Turėdami šiuos įgūdžius galėsite dirbti valstybinėse ir privačiose įmonėse,organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose, buhalterijos darbuotoju įmonėse, prekybos centruose.

Įgijus apskaitininko-kasininko kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti aukštosiose mokyklose apskaitos, buhalterijos, verslo ir administravimo specialybėse.

Stojimas vyksta internetu per LAMA BPO: www.lamabpo.lt

Į šią specialybę galite stoti po 12 kl., mokymosi trukmė 1 m. Taip pat šiai specialybei yra taikoma pameistrystės mokymo forma, kai praktinis mokymas yra organizuojamas realioje darbo aplinkoje, o teorinis mokymas vyksta virtualioje aplinkoje.

www.mpcentras.lt