Maisto pramonės darbuotojas pasirenka kokybišką žaliavą, naudoja pažangias darbo priemones ir technologijas, saugiai dirba, vadovaudamasis pramoninės sanitarijos, asmens higienos, darbų ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimais, saugiai eksploatuoja maisto pramonės įrenginius. Jis geba nustatyti maisto produktų kokybę jusliniu būdu, naudotis technologine literatūra, informacinėmis priemonėmis, moka taikyti darbo teisės, ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias. Darbuotojas dirba pastato viduje, gamybinėse patalpose, kuriose naudojamas dirbtinis ir natūralusis apšvietimas, įrengta natūralioji, dirbtinė arba mišrioji vėdinimo sistema.

Mokymo centre taip pat turėsite galimybę išvykti į penkių savaičių stažuotę užsienio šalyje, kur tobulinsite savo jau turimus profesinius įgūdžius bei įgysite naujų. Moksleiviai taip pat dalyvauja profesinio meistriškumo tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose, kuriuose demonstruoja savo profesinius gebėjimus.

Baigę Maisto pramonės darbuotojo mokymo programą galėsite dirbti smulkiose, vidutinėse ir stambiose įmonėse, kuriose yra įdiegtos naujos technologijos, šiuolaikiškos srovinės gamybos linijos, įdiegta žaliavų bei gamybos kontrolė.

MOKYMOSI TRUKMĖ:

Po 10 kl. – 2 m. 3 mėn.

Po 12 kl. – 1 m.

Daugiau informacijos: www.mpcentras.lt