Anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą sudaro B1 ir B2 lygio užduotys. Kad egzaminas būtų išlaikytas, iki šių metų užteko gauti 16 proc. užduoties taškų iš 100. Ši egzamino išlaikymo riba buvo prilyginta B1 kalbos mokėjimo lygiui.

Taškų pasiskirstymas

Abiturientai jau galėjo gauti maksimalų 25 taškų įvertį už kalbėjimo dalį. Atitinkamai už likusias tris dalis galima tikėtis 75 taškų. Kaip išsidėsto taškų įvertinimas tarp užduočių ir ko galima tikėtis?

Sakytinio teksto supratimo (klausymo) užduoties (25 taškų) struktūra: įrašo trukmė – iki 30min., iš kurių 5 min. skirtos susipažinti su užduotimis (3min.) ir atsakymų perrašymui į atsakymų lapą (2 min.). Užduotys: B1, 10 taškų (5 įvairių tipų trumpi tekstai + 2 pvz., kiekvienam tekstui pateikiama po du klausimus – pasirinkti teisingą atsakymą iš keleto pateiktųjų); B2, 4taškai + 1 pvz. (interviu / pokalbis; pasirinkti teisingą atsakymą iš keleto pateiktųjų); B2, 5taškai + 1 pvz.(sieti teiginį / teiginius su pasisakymo / pasisakymų / trumpo teksto informacija); B2, 6taškai + 1 pvz.(pranešimas / reportažas; įrašyti į teksto santrauką praleistus žodžius).

Rašytinio teksto supratimo (skaitymo) užduoties (25 taškų) struktūra: pirmoji B1, 4 taškai + 1 pvz.(vienas arba keli tekstai ta pačia tema; sieti tekstą/teksto dalį su pavadinimu/teiginiu); antroji B1 užduotis, 6taškai + 1 pvz.(įrašyti į tekstą praleistus žodžius naudojantis žodžių sąrašu); 3 užduotis B2, 7taškai + 1 pvz.(nurodyti praleistų sakinių vietą tekste); 4 užduoti B2, 8taškai +1 pvz. (pabaigti sakinius).

Rašytinio teksto kūrimo(rašymo)užduoties (25 taškų) struktūra: B1 užduotis yra verta 10 taškų; (asmeninis laiškas arba pusiau oficialus laiškas),  antra užduotis: B2, 15 taškų (apibrėžtos formos rašinys / esė)
 

Keletas svarbių niuansų dėl tarptautinių anglų kalbos egzaminų

Galbūt kai kurie abiturientai jau laikė tarptautinį anglų kalbos egzaminą, nes ketina studijuoti ne Lietuvoje, tai ar jiems reikia laikyti anglų kalbos brandos egzaminą? Nuo užsienio kalbos brandos egzamino galite būti atleistas, jei atitinkamu lygiu išlaikėte tos kalbos tarptautinį užsienio kalbos egzaminą. Tokiu atveju iki balandžio 24 d. mokyklos vadovui turite pateikti tarptautinį užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B1 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo valstybinio brandos egzamino. Prie įsakymo pridedama tarptautinio egzamino išlaikymo dokumento kopija.

Turbūt kai kuriems abiturientams taip pat aktualu, ar tarptautinių užsienio kalbos egzaminų rezultatai yra įrašomi į brandos atestatą? Tarptautinių užsienio kalbos egzaminų rezultatai nėra įrašomi į brandos atestatą, nes šie egzaminai rengiami pagal juos administruojančių užsienio institucijų programas. 

Praėjusių metų rezultatai

Jei kalbėsime apie praėjusių metų rezultatus, tai jį laikė beveik toks pat skaičius abiturientų - 20187 kandidatai. Egzaminą išlaikė 99,2 proc. visų laikiusiųjų. Šimto balų įvertinimą gavo 1192 kandidatai, arba 5,9 proc. visų laikiusiųjų.  Praėjusiais metais beveik pusė (47 proc.) laikiusiųjų egzaminą turėjo labai aukštą 8–10 balų pirmojo pusmečio įvertinimą. Kelerių pastarųjų metų šio egzamino rezultatai rodo, kad anglų kalbos egzaminas ,,išaugo“ B1 ir B2 lygiams keliamus reikalavimus, dalis mokinių baigiamosiose klasėse pasiekia ir C1 lygį, tad brandos egzaminą išlaiko labai gerais rezultatais. Išaugo ir vidutinis surinktų taškų skaičius: jis siekė 64,5 procentinius taškus.