Prieš dvi dienas pasibaigė pagrindinio priėmimo sutarčių pasirašymas su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Pasibaigus pagrindiniam priėmimui studijuoti buvo pakviesti 22,3 tūkst. asmenų, tačiau iš jų sutartis sudarė 18,2 tūkst. būsimų pirmakursių.

Po pagrindinio priėmimo taip pat liko neužpildyta apie 4,2 tūkst. valstybės finansuojamų studijų vietų. Studijų sutartis dėl valstybės finansuojamų studijų vietų sudarė apie 12,3 tūkst. būsimų pirmakursių, o iš viso buvo numatyta 16,5 tūkst. „nemokamų“ studijų vietų.

Jau užsiregistravo daugiau nei 3 tūkst. kandidatų

Nuo šiandien, rugpjūčio 28 d., iki rugpjūčio 31 d. 14 val. stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas gali registruoti prašymus ir dalyvauti papildomame priėmime bei pretenduoti į likusias laisvas studijų vietas. Tikslus „likusių“ vietų skaičius pagal studijų kryptis šiais metais nėra skelbiamas, kadangi švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kartu su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis pasilieka galimybę atsižvelgiant į kandidatų pageidavimus (ir atitikimą priėmimo kriterijams), pridėti studijų vietų populiariose studijų kryptyse.

LAMA BPO atstovai patvirtino, kad per pirmąjį pusdienį daugiau nei 3 tūkst. kandidatų jau suskubo pateikti savo prašymus dalyvauti papildomame priėmime. Apie trečdalis jų – šiemetiniai abiturientai, o daugiau nei penki šimtai kandidatų – „naujokai“ (tai yra, nedalyvavę pagrindiniame priėmime).

Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį.

Ne daugiau kaip 6 pageidavimai

Papildomame priėmime gali dalyvauti tiek Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS) pagrindinio priėmimo metu savo prašymą įregistravę asmenys, tiek jo neįregistravusieji. Norintieji jame dalyvauti kviečiami teikti prašymus BPIS, jungiantis per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklapį. Šiame etape teikiamas naujas prašymas, kuriame galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

Papildomo priėmimo laikotarpiu vyks ir stojančiųjų į ugdymo mokslų studijų programas motyvacijos vertinimas, ir kai kurie stojamieji egzaminai į meno krypčių programas.

Kvietimai studijuoti – rugsėjo 4 d.

Dalyvaujantiems papildomame priėmime kvietimai studijuoti bus siunčiami elektroniniu paštu rugsėjo 4 dieną. Juos stojantieji taip pat matys prisijungę prie savo prašymo paskyros.

Nuo rugsėjo 5 d. iki rugsėjo 7 d. 17 val. vyks studijų sutarčių sudarymas su aukštosiomis mokyklomis. Stojančiųjų patogumui daugelis aukštųjų mokyklų suteikia galimybę sutartis sudaryti elektroniniu būdu. Šių mokyklų sąrašą galima rasti čia.

Abiturientai raginami rinktis žemės ūkį, IT ir inžineriją

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ragina stojančiuosius rinktis valstybei reikalingas žemės ūkio ir miškininkystės studijas, taip pat regionų plėtrai aktualias informatikos, matematikos ir inžinerijos studijas Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose veikiančiuose universitetuose ir kolegijose. Šias studijų kryptis pasirinkusiems pirmakursiams bus mokamos 200 eurų stipendijos.

142-iems žemės ūkio ir miškininkystės studijų pirmakursiams 200 eurų stipendijas kas mėnesį nuo šio rudens iki metų pabaigos skirs Žemės ūkio ministerija.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija numato 200 eurų mėnesines stipendijas visą studijų laikotarpį mokėti 420 studentų, pasirinkusių regionų plėtrai aktualias informatikos, matematikos ir inžinerijos studijas Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionuose veikiančiuose universitetuose ir kolegijose.

Populiariausi pasirinkimai pagrindinio priėmimo metu

Kaip jau esame rašę, pasibaigus pagrindiniams priėmimui, studijų sutartis su aukštosiomis mokyklomis sudarė 18,2 tūkst. būsimų pirmakursių, iš jų 12,3 tūkst. – valstybės finansuojamose studijų vietose. Studijas universitetuose pasirinko 10,8 tūkst. pagrindiniame priėmime dalyvavusių kandidatų, kolegijose – 7,4 tūkst.

Daugiausia studijų sutarčių valstybės finansuojamose studijų vietose sudaryta Vilniaus universitete (3 551), Vilniaus Gedimino technikos universitete (1 116) ir Kauno technologijos universitete (1 113).

Universitetuose stojantieji dažniausiai rinkosi studijuoti: teisę Vilniaus universitete (239); programų sistemas Kauno technologijos universitete (235) bei ekonomiką Vilniaus universitete (195).

Tarp kolegijų, daugiausiai studentų sulaukė: Vilniaus kolegija (1 181), Kauno kolegija (947) ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (316). Kolegijų sektoriuje populiariausios studijų kryptys: tarptautinis verslas Vilniaus kolegijoje (164); programų sistemos Vilniaus kolegijoje (83) bei logistika Kauno kolegijoje (76).

Daugiau apie pagrindinio priėmimo rezultatus galite paskaityti čia.

 

****

Pilnas priėmimo į aukštąsias mokyklas grafikas yra čia: https://www.kurstoti.lt/s/10005/lama-bpo-paskelbe-detalu-priemimo-i-aukstasias-mokyklas-grafika

 

Straipsnį parengė: Žydronė Lukšytė

El.paštas: zydrone.luksyte@gmail.com