Kauno technikos kolegijoje 3 metus studijuodami statybos inžineriją, jaunuoliai įgyja statybos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Jie išmoksta braižybos pagrindų, dirbti specializuotomis kompiuterinėmis programomis AutoCAD, 3D CAD Design Software Solid Works, MS Project, Sistela ir kt., planuoti ir organizuoti įmonės veiklą (verslo ekonomika ir vadyba), žino statybose naudojamas medžiagas ir jų savybes, geba parengti statomo statinio sąmatinę dokumentaciją bei statybai reikiamus techninius dokumentus, parinkti statinio konstrukcinius sprendinius (pamatus, sienas, stogą ir t.t.), parinkti statybos technologijas, planuoti ir organizuoti statybos procesą, organizuoti statybos remonto darbus, atpažinti saugotinas nekilnojamojo kultūros paveldo vertybes ir daug kitų dalykų, reikalingų dirbant sudėtingą ir įdomų statybos inžinieriaus darbą.

Studijuodami statybos inžinerijos studijų programą, studentai turi galimybę įgyti gretutinę kelių inžinieriaus specialybę. Taigi, baigus pagrindines ir gretutines studijų programas, galima įgyti dvigubą statybos ir kelių inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Kauno technikos kolegija – vienintelė kolegija Lietuvoje, rengianti kelių inžinerijos specialistus. Po trejų metų studijų jaunuoliai įgyja kelių inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Kaip ir būsimieji statybos inžinieriai, kelių inžinerijos studentai išmoksta dirbti įvairiomis specializuotomis kompiuterinėmis programomis, susipažįsta su kelių tiesimui ir remontui naudojamomis medžiagomis ir jų savybėmis, išmoksta nužymėti teritorijoje būsimą kelią, parengti kelio, gatvės, nesudėtingų kelio statinių projektus, parinkti naujausias technologijas keliams, kelio statiniams, parengti statomo kelio, tilto sąmatinę dokumentaciją bei statybai ir statybos užbaigimui reikiamus techninius dokumentus, planuoti ir organizuoti kelio tiesimo, kelio statinių statybos ar rekonstrukcijos procesus, organizuoti sunkiasvorio ir didžiagabaričio transporto eismą.

Svarbu tai, kad praktikos šiose studijų programose sudaro daugiau nei 20 proc. studijų laiko, todėl studentai ne tik mokosi iš vadovėlių, tačiau turi galimybę išbandyti save statybinėse bei kelių įmonėse. Dalis studentų, baigę studijas, lieka dirbti tose įmonėse, kuriose atliko technologinę ar baigiamąją praktikas.

KTK studentai turi galimybę pusmetį studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose (Austrijoje, Čekijoje, Danijoje, Lenkijoje, Portugalijoje ir Vokietijoje) pagal Erasmus mainų programą, atlikti praktikas Lietuvos ir užsienio įmonėse, studijuoti atnaujintose auditorijose, kolegija savo studentams suteikia bendrabutį. Kolegijoje jaunuolių laukia kompetentingi dėstytojai, įdomus studentiškas gyvenimas bei įvairūs renginiai.