Elektros energetika yra viena aktualiausių Lietuvos ūkio sektorių, o dabartinė mūsų respublikos geopolitinė situacija reikalauja į aukščiausią prioritetų sąrašo vietą iškelti energetinę nepriklausomybę. Įgyvendinant šį siekį, Lietuvoje intensyviai vykdomi integravimosi į Europos elektros energetikos sistemas procesai (Suskystintų dujų terminalo statybos Klaipėdoje, Baltijos jūros dujotiekio „Nord Stream“ tiesimas ir pan.), stiprinamas bendradarbiavimas ir kooperacija su Europos šalimis, modernizuojamas turimas potencialas, diegiamos pažangios technologijos bei moderni jų kontrolė.

Taigi, elektros inžinieriaus specialybė pasižymi perspektyvumu, praktiškumu bei universalumu. Jos absolventai laukiami įvairiuose Lietuvos elektros energetikos ūkio sektoriuose. Tai patvirtina Kauno technikos kolegijos (KTK) Elektros ir elektronikos krypties studijų programų komiteto pirmininkas Artūras Aleksynas: „Elektros energetikos studentų paklausa Lietuvos įmonėse šiemet buvo ypač didelė. Visi antro ir trečio kurso studentai įvairioms praktikoms buvo išgraibstyti. Įmonės ne tik apsiėmė pravesti mūsų studentams praktikas, bet ir suteikė jiems kvalifikacinius pažymėjimus, apmokė modernaus įrenginių projektavimo, montavimo ir eksploatavimo ypatybių. Populiariausi buvo antrakursiai, jų darbdaviai pageidavo dvigubai daugiau nei turime sąrašuose. O, pavyzdžiui, UAB „Kauno energetikos remontas“ į praktiką kvietė net dvidešimt būsimų elektros energetikos specialistų. Panašiai atsitiko ir su kitomis įmonėmis: UAB „Elektromontuotojas“, UAB „A.Žilinskio ir Ko“, UAB „Elmova“, UAB „TETAS“, UAB „LESTO“ praktiką atliko po porą studentų, nors įmonės galėjo jų priimti dvigubai daugiau“. Daugelis įmonių paskutinio kurso studentus jau praktikos metu, dar nebaigusius mokslų, pakviečia įsidarbinti. Taigi, studentai paskutiniais studijų mėnesiais, rengdami baigiamąjį darbą yra ramūs dėl vieno – darbo vieta jau užtikrinta.

Būsimasis studente, jei Tau įdomus pastatų (gyvenamųjų, visuomeninių, gamybinių, ...) elektrinės dalies projektavimas, žemosios, vidutinės ir aukštosios įtampos elektros įrenginių montavimo ar eksploatavimo darbų organizavimas, jei nori tapti elektros energetikos sektoriaus įmonės ar jos padalinio veiklą išmanančiu ir gebančiu ją organizuoti specialistu, rinkis Elektros energetikos (EE) studijų programą Kauno technikos kolegijoje (KTK).

Pasirinkęs EE studijuosi daug specialybinių dalykų, turėsi galimybę tęsti vidurinio lavinimo ugdymo institucijoje pradėtą bendrųjų gebėjimų lavinimą, praktikų metu įgysi konkrečių inžinieriaus darbo įgūdžių. Ateik pas mus ir tapk aukštos kvalifikacijos Elektros energetikos inžinieriumi!

Ekonomikos ekspertai teigia, kad aukštos kvalifikacijos techniškų profesijų specialistams laisvų darbo vietų yra ir Lietuvoje, ir kaimyninėse šalyse.

Kur studijuoti? Jei Tau prie širdies technologijos mokslų krypties studijos, jei netolimoje ateityje Tu norėtum prisidėti prie Lietuvos ūkio modernizavimo, kviečiame Tave pasirinkti studijas Kauno technikos kolegijoje (www.ktk.lt). Kauno technikos kolegija – ilgametę patirtį techninės krypties specialistų rengime turinti švietimo institucija (skaičiuoja jau 95-us gyvavimo metus). Šią patirtį ypač aukštai vertina darbdaviai. Apie tai byloja darbdavių apklausų rezultatai bei pasiūlymai KTK absolventams įsidarbinti jų įmonėse.

Operatyviai reaguodama į Lietuvos ūkio poreikius, KTK nuolat tobulina savo studijų programas, jų realizavimo kokybę. Šiuo metu kolegijoje realizuojamos 7 studijų programos: Automobilių techninis eksploatavimas, Autotransporto elektronika, Elektros energetika, Elektronikos technika, Medžiagų apdirbimo inžinerija, Statybos inžinerija bei Kelių inžinerija. Visos KTK studijų programos akredituotos, t.y. teigiamai įvertintos Studijų kokybės vertinimo centro tarptautinių ekspertų. Visos KTK realizuojamos studijų programos orientuotos į praktinę veiklą, jų turiniai pagrįsti realiais inžinieriaus kvalifikacijai reikalingais poreikiais, studijos koncentruotos ir intensyvios, praktiniai įgūdžiai formuojami moderniose laboratorijose. KTK dėstytojai – savo srities specialistai. Erasmus+ programos dėka mūsų kolegijoje yra galimybė dalyvauti dėstytojų iš užsienio vedamose paskaitose bei bendrauti su užsienio studentais, atvykusiais į KTK studijoms, studijuoti Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti praktikas užsienio įmonėse.

Studijos KTK – tai tiltas į inžinerijos pasaulį.