Mokykla turi savo autobusą, kuriuo mokiniai ir mokytojai gali vykti į edukacines išvykas, ekskursijas, pažintines keliones. Iš 2 proc. paramai skirtų lėšų apmokame bilietus už ekskursijas, muziejus, parodas, kino filmus. Tai didelis paskatinimas mokiniams, nes ne kiekvienas iš jų dėl finansinių sunkumų galėtų nuvykti į kultūrinius renginius.

Išvykų metu mokiniai mokosi kultūringai bendrauti. Pastebime, kad atsiskleidžia jų būdo bruožai, kurių kasdienybėje net nepastebi – paslaugumas, noras padėti kitam. Susitikimai su įdomiais žmonėmis ugdo toleranciją kitiems. Gimtosios Lietuvos pažinimas pratina žvelgti į savo kraštą, gamtą su pagarba ir atsakomybe. Kiekvienas istorinio paminklo, muziejaus ar kito objekto lankymas teikia kultūrinę patirtį.

Įtraukti mokinį į jam reikšmingą, įdomią veiklą yra labai svarbi sąlyga, padedanti ugdyti asmenybę. Dalyvaudamas neformaliojo ugdymo procese mokinys tampa aktyvesnis, kūrybiškesnis, darbštesnis.

 

Neformaliojo švietimo organizatorius Virginijus Štilpa