S. Milčius konkurse, kuriame dalyvavo 24 dalyviai, užėmė prizinę trečią vietą.
Kol mokiniai atliko užduotis, lydinys profesijos mokytojai dalyvavo išvykoje į UAB „HODA“ bei edukacinėje programoje „Molėtai kitaip“, susipažino su Alantos TVM praktinio mokymo baze (biodujų jėgaine).