2017 m. rugsėjį Vilkijos žemės ūkio mokykloje pradėjusi dirbti profesijos mokytoja Skaistė Vaišnoraitė-Blusienė atskleidžia, kas paskatino rinktis mokytojo kelią - „pačiai mokantis profesijos buvo šokas, kai pamačiau, kokie abejingi ir su pasenusiomis žiniomis yra mano mokytojai, vien tai skatino jaunimą supažindinti su šiuolaikinėmis tendencijomis“. Mokiniams mokytoja Skaistė perduoda virėjo specialybės teorines bei praktines žinias, specializuojasi konditerijos gaminių gamyboje, švenčių organizavimo bei dekoro srityse.

Profesijos mokytoja S.Vaišnoraitė-Blusienė su mokinėmis

Jau rugsėjį antrus mokslo metus pradės ir kūno kultūros mokytojas Edvinas Sutkus, kuris puikiai įsitraukė į mokyklos gyvenimą ir savo iniciatyvomis prisideda prie sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos, organizuoja mokytojų-mokinių sportinius turnyrus, su kitais pedagogais ir mokiniais dalyvauja žygiuose, rengia estafetes. Jauno pedagogo svarbą šiuolaikinėse mokyklose komentuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Joana Aleknavičiūtė - „taip nėra, kad jaunas pedagogas būtinai yra geriau negu vyresnis, mes mokykloje renkamės savo srities specialistus nepriklausomai nuo to kiek jiems metų, svarbu atsidavimas profesijai, tačiau amžiaus skirtumas mokytojų kolektyve tikrai yra naudinga, tokiu būdu mokomės vieni iš kitų ir tai prisideda prie nuolatinio mokytojo profesinio tobulėjimo“.

Kūno kultūros mokytojas E. Sutkus su mokiniais

Į klausimą ar jauni pedagogai turi įtakos Z kartos mokinių mokymosi motyvacijai stiprinti, profesijos mokytoja Justina Vabuolaitė dėstanti socialinės krypties profesijos dalykus atsako, kad svarbiausia yra mokymo būdai „mokiniams įdomu kartu su pedagogu analizuoti informaciją, jos ieškoti, ją įsisavinus realiai pritaikyti, viskas per patirtį – svarbu pamatyti kaip tai veikia“, ją papildo mokytoja Skaistė - „visiems besimokantiems yra įdomu kas nauja, šiuolaikiška, tai ką jie galbūt anksčiau matė tik internete ar televizoriaus ekrane, o išbandyti tai padaryti pačiam – didžiausia motyvacija ugdymo procese, svarbu ir kad mokykla skatintų naujoves, sudarytų salygas mokytojams augti“.