Informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas šiemet vyks birželio 11 d. Jam užsiregistravo 2582 kandidatai. Pernai jį laikė 2269 moksleiviai iš 2834 užsiregistravusių. Egzaminą išlaikė 92,02 proc. kandidatų. Šimto balų įvertinimą gavo 6,35 proc. kandidatų.

Egzaminą sudaro keturios dalys, kurių bendras maksimalus įvertinimas gali siekti 100 taškų. Taškai nėra tolygiai paskirstyti. Pirmoji dalis saugaus ir teisėto informacijos ir interneto naudojimo temai. Ji pateikiama testo klausimų forma. Maksimalus galimas šios dalies įvertinimas – 10 balų. 20 balų galima surinkti, atliekant tekstinių dokumentų maketavimo užduotis „MS Word“ tekstų redaktoriumi. Kitus dvidešimt balų galima gauti, teisingai atlikus informacijos apdorojimo užduotį „MS Excel“ skaičiuokle. Likę 50 taškų skirti programavimo užduotims.

Kaip geriausia susidėlioti laiko ir dėmesio prioritetus, ruošiantis šiam egzaminui, pataria IT mokytojas Kęstutis Simonavičius.

Kalbama, kad, bėgant metams ir į kasdienybę vis labiau skverbiantis technologijoms, didėja moksleivių kompiuterinis raštingumas. Ar sutinkate su tuo?

Bendras kompiuterinis raštingumas iš tiesų ženkliai didėja socialinių tinklų, vaizdų apdorojimo srityse. Tačiau tose IT srityse, kurių užduotis tenka spręsti per Informacinių technologijų brandos egzaminą, mokiniai tobulėja žymiai lėčiau.

Ką realu nuveikti vidutiniam moksleiviui per likusį mėnesį iki egzamino?

Nuveikti dar galima išties nemažai. Egzaminą sudaro keturios dalys. Pirma dalis yra teorinė. Pasimokius porą vakarų, įmanoma surinkti maksimalų įvertinimą (10 balų) iš tos dalies. Antroji dalis skirta teksto redaktoriui („Word“), trečioji - skaičiuoklei („Excel“). Šių kompiuterinių programų moksleiviai pradeda mokytis jau 7 – 8 klasėse. Tad, jeigu daugiau ar mažiau to buvo mokomasi IT pamokose, tai per savaitę šiai daliai įmanoma pasiruošti, pasikartoti kursą. Žinoma, jeigu moksleivis pradeda ruoštis nuo nulio, tai tiek laiko neužteks. Visos paminėtos dalys sudaro 50 proc. egzamino įvertinimo.

Ketvirtoj dalis skirta programavimui. Tai yra algoritmai, jų realizavimas C++ programavimo kalba ir uždavinių sprendimas. Ši dalis yra sudėtingesnė. Jau turi būti praeitas išplėstinis kursas, bazinio nepakanka. Visgi, jeigu mokinys nuosekliai dirbo per mokslo metus, tai tikrai ir čia turėtų pasisekti.

Į ką siūlote koncentruotis per likusį mėnesį? Ar bandyti perprasti programavimą, ar kartotis teoriją?

Priklauso, koks yra moksleivio tikslas. Jei siekiama tiesiog išlaikyti egzaminą, pakanka gerai pasiruošti pirmoms trims dalims, per daug nesigilinant į programavimą. Tačiau, siekiant maksimalaus įvertinimo, be programavimo išsisukti nepavyks. Jeigu moksleivis programavimo visai nesimokė, per mėnesį įmanoma šiek tiek jo pramokti, tačiau daug balų iš šios dalies tikėtis neverta. Uždaviniai sukonstruoti taip, kad reikalinga ne vien atmintinai išmokti algoritmus, tačiau ir būti įvaldžius šios srities įgūdžius bei turėti išlavintą loginį mąstymą.

Turiu patirties, dalyvaudamas ir stebėdamas moksleivių programavimo turnyrus. Ten pastebėjau, kad paprastus, teorija grįstus uždavinius, moksleiviai lengvai išsprendžia. Tačiau, jei uždavinys suformuluotas, pakreiptas neįprasta linkme, reikalaujama loginio mąstymo, daugumai būna sunkiau.

Manau, kad, šios dalies verta mokytis kartu su draugais, bendramoksliais. Idealu, jeigu artimųjų ar draugų tarpe yra programuotojas, kuris gali padėti. Tokiu atveju, rimtai pasimokius šį mėnesį, galima įvaldyti programavimo įgūdžius maždaug 40 proc. reikalaujama apimtimi.

Jei mokinys nuosekliai pradėjo mokytis programavimo jau 9 ar 10 klasėje, tuomet jo įgūdžių lygis yra visai kitas.

Programavimo struktūros, standartinių skaičiavimų, komandų galima išmokti atmintinai. Tačiau valstybiniuose brandos egzaminuose užduotys nebūna visai standartinės. Jos yra paruoštos taip, kad sureitinguotų mokinius ir atrinktų stipriausiuosius.

Daugumoje mokykloje mokomų dalykų tradicinis žinių šaltinis yra vadovėliai. Kaip yra su IT? Iš kokių šaltinių patartumėte mokytis, kartotis medžiagą?

Kalbant apie pirmąją, teorinę dalį, tai yra, testo klausimus interneto saugumo tema, vadovėlio, kuriame būtų visi aktualūs atnaujinimai, mano žiniomis šiuo metu nėra. Vadovėlyje galima rasti senesnę versiją. Todėl reikėtų skaityti vadovėlyje prieinamą programą ir pasitikslinti, kas naujo yra sukurta šia tema. Atnaujinimų reikia ieškoti tiesiog papunkčiui per paieškos sistemas. Taip pat dauguma mokytojų pateikia aktualios versijos konspektus. Tad, jei moksleivis lanko pamokas, su šia dalimi problemų neturėtų kilti.

Antrajai ir trečiajai daliai, apimančioms teksto redaktorių bei skaičiuoklę, yra išleista daugybė knygų bei elektroninių leidinių. Tiks ir specialiai moksleiviams skirti vadovėliai, ir šių programų praktiniams vartotojams skirti darbai.

Kalbant apie programavimo dalį, mano galva, yra išleistas puikus pradžiamokslis – J.Blonskio, V.Bukšnaičio ir R.Burbaitės knyga „Šiuolaikinis žvilgsnis į programavimą C++“. Nuo jo galima tvirtai atsispirti ir toliau praktikuojantis, per paieškos sistemas susirasti atskiras programavimo komandas. Daugumoje šaltinių rasite ir teorijos, ir praktinių pavyzdžių.

Kokios yra egzamine dažniausiai pasitaikančios klaidos ir kaip jų išvengti?

Pirmiausiai, svarbu nusiraminti, nes jaudulys daug kam pakiša koją. Programuojant dažnai klystama, suvedant duomenis. Klaidingai suvestos komandos nėra atpažįstamos.

Taip pat uždaviniai reikalauja ne tik bazinių žinių, bet ir loginio mąstymo. Šiuo atveju reikalinga patirtis. Kuo daugiau uždavinių sprendžia mokinys, tuo lengviau jis įveikia vis sudėtingesnes užduotis ir gauna geresnius rezultatus. Programavimo žinios yra kaupiamos. Įgavus patirties su pagrindinėmis komandomis, galima žengti vis toliau, po žingsnelį į priekį.

Siūlau Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje susirasti kelerių ankstesnių metų egzaminų užduotis ir jas spręsti. Nors uždavinių formuluotės skiriasi, tačiau jų principas, sudėtingumo lygmuo kasmet išlieka panašus. Tad, jei moksleivis sugebės išspręsti ankstesnių metų užduotis, tikėtina, kad pajėgs susidoroti ir su šių metų egzamine laukiančiomis užduotimis.

Pasidalinkite patarimu, kaip moksleiviui per egzaminą surinkti daugiau taškų.

Siūlyčiau skirti dėmesio ir gerai pasiruošti pirmosioms dviems egzamino dalims – teorinei ir teksto redaktoriaus bei skaičiuoklės užduotims. O programavimo dalyje svarbu, net ir negalint iki galo išspręsti uždavinio, parašyti bent dalį sprendimo. Net jeigu galutinis rezultatas nėra teisingas, vertintojai už dalį sprendinio suteiks kelis balus. Netgi parašius pačius pagrindinius sprendimo elementus, pradžią, teisingai, galima gauti 8 ar 10 balų iš uždaviniui skirtų 30-ies. Dažnai moksleiviai, pamatę, kad nemoka išspręsti uždavinio iki galo, net nepradeda. Tai yra didelė klaida.

* * *

Apie kitus egzaminus taip pat skaitykite:

Kur stoti | Mėnuo iki lietuvių kalbos egzamino: nepulkite mokytis visko

Kur stoti | Mėnuo iki biologijos egzamino. Į pagalbą - ir „Youtube“, ir eilėraštukai

* * *

Straipsnį parengė: Aistė Borjas

El.paštas: aiste.borjas@gmail.com