2013 m. birželio 4 d., Vilnius. Intensyvi verslumo ugdymo programa Amber&Jade TTVAM įsibėgėjo – Lietuvos, Kinijos ir kitų šalių studentai  komandomis gilinasi į Lietuvos įmonių paslaugas: vartotojų poreikius ir elgseną, paslaugų atitikimą poreikiams, identifikuoja sąlyčio taškus. 

Šiandien, aštuntąją programos "Amber&Jade" dieną, komandos įvertino viena kitos nuveiktą darbą kuriant inovatyvias paslaugas Lietuvos įmonėms. Geriausiai įvertinta 1-oji komanda – Hongling Chen (Kinija), Bora Boke (Turkija), Oleg Vilkinas (Lietuva), Vaiva Brazdžiūtė (Lietuva), Julius Blankus (Lietuva) ir Simona Žostautaitė (Lietuva).  Ši komanda pristatė 15-osios komandos rezultatus kuriant inovatyvias paslaugas Nacionalinei Martyno Mažvydo Bibliotekai.

Šios dviejų savaičių trukmės programos metu kaupiama multikultūrinė studentų patirtis padeda pažvelgti į kiekvienos įmonės paslaugas nauju kampu, platesniu požiūriu.Džiugu matyti ir TTVAM studentų aktyvumą ir svetingumą svečių kinų atžvilgiu. Akivaizdu, kad multikultūrinės studentų komandos sėkmingai susidraugavo ir susitelkė bendrai užduočiai.