2013 m. liepos 26 d., Vilnius. Logistika – viena svarbiausių šalies ūkio šakų, apimanti verslo produktų ir informacijos judėjimą ir sandėliavimą tarptautiniu mastu. TTVAM rengia logistikos ir ekspedijavimo profesionalus, skirdami ypatingą dėmesį praktiniams įgūdžiams ir tarptautiniam požiūriui sukurti. Praktinis parengimas sudaro net 37 % studijų apimties, o studijų dalykuose taikome realaus atvejo analizės metodą, kuris išlavina analitinius ir problemų sprendimo įgūdžius.

Ar žinai, kad

…dalis studijų programos parengta pagal Tarptautinės ekspeditorių asociacijos FIATA mokymo programą ir TTVAM studentai turi išskirtines sąlygas FIATA tarptautiniam sertifikatui įgyti?
…studijų turinys atitinka socialinių partnerių ir verslo atstovų rekomendacijas (tarp jų stambiausi Lietuvos nacionalinės vežėjų keliais asociacijos LINAVA ir Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos LINEKA)?
… vidutiniškai 5 – 6 įmonės per semestrą kreipiasi būtent į mūsų aukštąją mokyklą studentų praktikai ir įdarbinimui?

Praktika sudaro beveik 40 % studijų.