2013 m. birželio 25 d., Vilnius. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla šiemet pristatoma nauja specialybė – Materialiųjų išteklių valdymas, kuri rengs verslo įmonės, įstaigos ar organizacijos materialiųjų išteklių valdymo specialistą, gebantį moderniai ir efektyviai valdyti įmonės nekilnojamą turtą, atsargas, žaliavas, veiklos priemones ir kitą turtą, tiesiogiai ir netiesiogiai įtakojantį įmonės pelną.

Modernaus infrastruktūros valdymo specialisto vaidmuo įmonėje reikšmingas kiekvieną dieną, nes efektyvus įmonės turto valdymas reikšmingai įtakoja įmonės veiklos pelningumą. Ypač aktualus materialiųjų išteklių specialisto vaidmuo tampa planuojant įmonės plėtrą, reorganizaciją ar modernizaciją: investicijų ir sąnaudų planavimas, numatymas būtinų logistinių ir aprūpinimo procesų, terminų valdymas, vidinės komunikacijos užtikrinimas.

Apibendrinant, materialių išteklių specialisto vertė įmonėje didėja drauge su jo sukuriama pridėti verte verslui.