Kokia yra Studentų visuomeninio ugdymo skyriaus paskirtis ir funkcija universitete?

Mokymasis vyksta ne tik auditorijoje, o žinios būna ne tik akademinės. LCC Studentų visuomeninio ugdymo skyriaus tikslas – užtikrinti galimybes visapusiškam asmenybės vystymuisi ir mokymuisi.

Lietuviškas mūsų skyriaus pavadinimas – Studentų visuomeninio ugdymo skyrius – labai siaurai apibrėžia mūsų veiklą. Šiaurės Amerikos universitetuose Studentų gyvenimo skyriai yra tokie pat svarbūs kaip ir akademiniai padaliniai. Dabar vis daugiau vartojama samprata mokymasis be ribų, vientisas mokymasis. Toks mokymasis pabrėžia įvairių mokymosi tipų susijungimą į vieną procesą, kuris vyksta 24/7. Nebėra ribų tarp formaliojo ir neformaliojo mokymosi, individualaus ir socialinio mokymosi, fizinių ir skaitmeninių aplinkų.

Mūsų tikslas – kurti atvirą bendruomenę, kurioje kiekvienas žmogus yra vertinamas, gerbiamas ir jaučiasi dalimi kažko didesnio, taip pat kurti galimybes patirtiniam mokymuisi, plėsti studentų akiratį siekiant paskatinti jų socialinį, kultūrinį, fizinį, intelektualinį ir dvasinį tobulėjimą, užtikrinti studentų gerovę. Septyniolikos – dvidešimt trejų amžiaus tarpsnis yra labai svarbus žmogaus gyvenime, todėl studijų metai – puikus laikas jaunam žmogui apmąstyti vertybes, plačiau pažvelgti į pasaulį, tad jam reikia padėti augti holistiškai ir vystytis visapusiškai. Diplomas yra svarbus, bet kokiu žmogumi tapsi – žymiai svarbiau.

Kuo šio skyriaus vykdomos veiklos yra išskirtinės?

Mes stengiamės lygintis su JAV universitetais, nes ten holistinio mokymosi sritis yra stipriai išvystyta, vyksta darbuotojų profesinis ugdymas, kuriamos asociacijos, organizuojamos konferencijos, vyksta dalinimasis gerąja patirtimi ir tobulinamos visos sritys, susijusios su studentų gyvenimu universitete.  Ten manoma, kad veikla po paskaitų nėra „užklasinė“, o labiau „bendra-klasinė“.

Tiesa, nors mūsų tikslas nėra linksminti studentus jų studijų universitete metu, mes organizuojame daug smagių renginių ir įdomių, įtraukiančių programų. 

Auditorijoje studentai praleidžia palyginus nedidelę dalį savo laiko, visą kitą laiką jie bendrauja, mokosi, dirba su kitais.  Laikas už auditorijos ribų yra tobula aplinka įgyti, gilinti, šlifuoti žinias ir gebėjimus. Vienas iš LCC studentų mokymosi pasiekimų – gebėjimas valdyti konfliktus. Ar auditorijoje įmanoma to išmokti? Galbūt kažkiek, daugiau iš teorinės pusės. Tačiau, gyvenant viename kambaryje su žmonėmis iš skirtingų šalių, galimybių išmokti konstruktyviai spręsti konfliktus yra kur kas daugiau. Tą patį galima pasakyti ir apie kitus mokymosi pasiekimus – kritinį mąstymą, gebėjimą mąstyti globaliai, efektyviai komunikuoti ir t.t. 

LCC ypatingas dėmesys skiriamas lyderystės ugdymui. Kaip tai vyksta?

Dažnai lyderystė suvokiama kaip žmonių vedimas paskui save, buvimas minios priekyje, tapimas charizmatišku ir nepakeičiamu vadu hierarchinėje struktūroje. Tačiau LCC lyderystė ugdoma iš kitos perspektyvos. Mes skatiname lyderystę tarnaujant (eng. „Servant leadership“), atsižvegliant į kitų žmonių ir visuomenės poreikius, norus, padedant kitiems atsiskleisti, išnaudoti savo potencialą ir talentus bendro tikslo siekimui. Pačios sėkmingiausios organizacijos pasaulyje funkcionuoja remiantis šiais lyderystės principais. 

LCC yra daugybė galimybių tobulinti savo lyderystės įgūdžius – tiek formaliai, tiek ir neformaliai. Mes turime Lyderystės programą, kuriai kiekvienais metais atrenkam apie penkiasdešimt studentų. Šie studentai turi demonstruoti ne tik gerą akademinį pažangumą, bet taip pat būti socialiai aktyvūs, atsakingi, rodyti pavyzdį kitiems studentams. Studentai-lyderiai dalyvauja įvairiose konferencijose ir mokymuose, gauna individualią mentorystę, organizuoja renginius universitete ir už jo ribų.

Kaip Studentų visuomeninio ugdymo skyrius rūpinasi studentais?

Kiekvienas studentas yra svarbus. Ir nuo pat pirmos dienos mes rūpinamės jais, padedame adaptuotis prie naujo gyvenimo kitame mieste ar šalyje, padedame užmegzti ryšius su kitais studentais,  sukuriame aplinką, kurioje jie jaučiasi saugiai ir komfortiškai.

Apie septyniasdešimt procentų studentų gyvena mūsų miestelyje. Kiekviename bendrabučio aukšte yra studentas-lyderis, kuris organizuoja įvairius renginius, prižiūri tvarką ir taisyklių laikymąsi, stengiasi sukuri mažą šeimą savo aukšte. 

Universitete vienu metu studijuoja studentai iš daugiau nei trisdešimties šalių, todėl stengiamės išnaudoti šį unikalumą – ugdyti studentų pagarbą kitoms kultūroms, gilinti jų žinias apie kitas kultūras. Švenčiame visų šių šalių nepriklausomybės dienas – taip pabrėžiame vienybę įvairovėje. Studentai patys gamina savo šalies tradicinius patiekalus, supažindina su šalies kultūra, papročiais.

LCC kasmet organizuoja talentų vakarą – tai vienas didžiausių universiteto renginių. Studentai atskleidžia savo gabumus scenoje – dažnai net nustembame, kiek puikių, talentingų, drąsių ir gabių žmonių studijuoja universitete.

Vaikinai gali atskleisti save ir sporte – LCC krepšinio komandos „Moose“, vadovaujamos nacionalinės kategorijos trenerio Mariaus Tamolio, žaidėjai puikiai derina akademinė veiklą ir sportą. Tiesa, šiemet vėl atgaivinta ir LCC futbolo komanda.

Taip pat daug dėmesio skiriame studentų įtraukimui į savanorišką veiklą.

Kokios yra įsidarbinimo galimybės studentams?

Mūsų skyriuje esantis Karjeros centras dirba su studentais nuo pat pirmo kurso, padeda atrasti savo gebėjimus ir pasirinkti sritį darbui, taip pat padeda vasaros darbo ir praktikų paieškose Lietuvoje ir užsienyje, gelbsti pasiruošiant realiai darbo rinkai.

Daug darbdavių pabrėžia, kad mūsų absolventai pasižymi laisvu mąstymu, gebėjimu bendrauti, imasi iniciatyvos, vertina socialinę atsakomybę, greitai mokosi ir adaptuojasi. Tarptautinės kompanijos vertina šias savybes, todėl labai daug absolventų pasirenka užsienio kapitalo įmones kaip darbdavius. Labai daug absolventų tęsia studijas magistrantūros programose užsienyje bei gauna stipendijas už akademinį pažangumą.

LCC įskiepija savo studentams suvokimą apie mokymosi visą gyvenimą svarbą – tokie darbuotojai visada bus vertinami ir paklausūs.