Mokytis pataisos pareigūno profesijos ir tarnauti valstybei - didelė garbė ir atsakomybė. Mokymo centras, siekdamas padėti asmenims įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, būtinas profesionaliai vykdyti pataisos pareigūno tarnybines pareigas, organizuoja ir vykdo teorinius ir praktinius mokymus, vykstančius tiek Mokymo centre, tiek pataisos įstaigose. 
 
Mokymo centre besimokantys kursantai teorinių pamokų metu gilinasi į psichologiją, žmogaus teises ir medicinos pagrindus, išsamiai nagrinėja pataisos pareigūno praktinės veiklos aspektus. Atliekant įvairias užduotis, sprendžiant praktines situacijas mokomasi kaip spręsti nuteistų asmenų problemas, užtikrinti saugią aplinką pataisos įstaigose, surasti tinkamus kylančių problemų sprendimus.
 
Be teorinių žinių išmanymo, pataisos pareigūno darbas reikalauja ir tinkamo fizinio pasirengimo, kuris susideda iš greitos reakcijos, mokėjimo apsiginti ir apginti, teisėtai  naudotis specialiosiomis priemonėmis ir įranga. Savaime suprantama, kad mokymų pradžioje daugelis dalykų kursantams yra nauji ir nepatirti, tačiau Mokymo centre kuriama aplinka ir sudaromos sąlygos jiems saugiai bei palaipsniui susipažinti su esminiais būsimo darbo reikalavimais, išmokti savigynos veiksmų, mokytis profesinės technikos specifikos, stiprinti savo asmenines savybes dirbant su nuteistaisiais. Mokymasis Mokymo centre ne tik sustiprina fiziškai, bet taip pat skatina ir asmenybės tobulėjimą, susidedantį iš pasitikėjimo savimi, lanksčios komunikacijos, atitinkamo iššūkių vertinimo ir jų įveikimo.
 
Mokymo centras, užtikrindamas asmens kokybišką pasirengimą pataisos pareigūno profesijai įgyti, vykdomomis mokymo priemonėmis siekia, kad kursantai išmoktų vertinti ir analizuoti įvairias situacijas, formuotų sąmoningą požiūrį į nuteistą asmenį, gebėtų identifikuoti galimus probleminius klausimus, naudojantis mokymų metu įgytomis žiniomis ir suformuotais praktiniais įgūdžiais.