Sugiedojus Lietuvos himną, šventės dalyviams sveikinimo žodį tarė Teisingumo ministerijos viceministras Elanas Jablonskas. Viceministras pasveikino pasirinkusius ir pradėjusius įdomų ir atsakingą profesinį kelią, linkėdamas siekti keisti bausmių vykdymo sistemą iš esmės ir būti pavyzdžiu šioje sistemoje dirbantiems asmenims. Viceministras taip pat pasidžiaugė, kad į bausmių vykdymo sistemą įsitraukia vis daugiau moterų, o su jomis ir daugiau įvairių kultūrinių bei organizacinių dalykų.

Sveikinimo žodžius ir palinkėjimus tarė Vilniaus pataisos namų direktorius, atliekantis Mokymo centro direktoriaus funkcijas, Viktoras Davidenko. Linkėdamas sėkmės viso mokymosi Mokymo centre metu, direktorius akcentavo savo pasididžiavimą kursantais pasirinkus šią kilnią ir unikalią pataisos pareigūno profesiją, kurios kokybišką mokymą šioje įstaigoje užtikrinti padės Mokymo centro bendruomenės nariai.

Sveikiname visus pradėjusius mokymąsi Mokymo centre ir linkime, kad šiame naujame gyvenimo etape lydėtų praturtinančios patirtys, nauji siekiai ir entuziazmas!