Kelias prieš tampant pataisos pareigūnu mokantis šios profesijos - prasmingas ir įdomus. Siekiant, kad kursantai suprastų, kaip pritaikyti mokymų metu įgytas žinias ir pažintų būsimo darbo specifiką iš vidaus, Pataisos pareigūno modulinėje profesinio mokymo programoje numatyta 8 savaičių mokymų praktika, kuri suskirstyta į 5 dalis, tad visų mokymų metu kursantai nemažai laiko praleidžia įkalinimo įstaigose. Praktikos metu kursantai gali įvertinti savo asmenines savybes neeiliniam darbui pataisos įstaigose, stebėti patyrusių darbuotojų kasdienybę ir jų iš jų semtis praktinės patirties. 
 
Praktikos įspūdžius apibūdindami buvę ir esami Mokymo centro kursantai akcentuoja - išskirtinė praktika bene įdomiausias mokymų etapas. Realių situacijų stebėjimas, tikrų praktinių užduočių atlikimas padeda kursantams geriau suprasti, kad šiam darbui reikalingas tiek fiziškai, tiek psichologiškai stiprus žmogus, kas dažnai tampa didele paskata toliau gilinti ir siekti žinių apie bausmių vykdymo sistemą. Mokymo praktikos tikslas - parodyti kursantui, kad jo pasirinkta profesija yra reikšminga, jos darbo specifika yra neparastai įdomi, skatinanti tobulinti bendravimo įgūdžius, padedanti geriau suprasti kitų žmonių jausmus, veiksmus, emocijas.