Sveikinimo žodį tarė šventėje dalyvavęs Kalėjimų departamento direktorius Virginijus Kulikauskas. Kalbėdamas apie pataisos pareigūno profesijos prasmę, Kalėjimų departamento direktorius pabrėžė, kaip svarbu darbe ir pataisos pareigūnų kolektyve taikyti pozityvų požiūrį. 

Kursantus ir jų artimuosius sveikindama Mokymo centro direktorė Karolina Vozbutaitė pasidžiaugė kursantų susitelkimu, akademiniais rezultatais ir nuoširdžiomis pastangomis, kurių prireikė, mokantis nuotoliniu būdu ir palinkėjo visokeriopos sėkmės.

Kursantus taip pat pasveikino šventėje dalyvavęs Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktorius Saulius Rajunčius.

Po diplomų įteikimo ceremonijos, padėkos žodį tarė ir Mokymo centro kursantai, kurie padėkojo mokytojams už įgytas žinias, tobulėjimą ir suteiktą palaikymą mokslo metais.

Labai džiugu, kad kursantus pasibaigus karantinui galėjo pasveikinti artimieji, bendruomenės nariai. Šventėje netrūko šiltų emocijų. Nuoširdžiai sveikiname pataisos pareigūno profesiją įgijusius kursantus ir linkime sėkmės kuriant savo ateitį, saugokite žmogiškąsias vertybes ir tegul Jūsų širdį džiugina pasirinktas darbas.