Socialinių mokslų kolegija siūlo unikalią savo turiniu jungtinę studijų programą Tarptautinis verslas, kurios tikslas – parengti universalius, komunikabilius, kritiškai mąstančius ir kūrybiškai veikiančius verslo profesionalus, gebančius organizuoti verslą tarptautiniu mastu. Tarptautinio verslo studijos nukreiptos į specialistų parengimą, kurie mato globalaus verslo perspektyvas, geba bendrauti daugiakultūrinėje terpėje ir moka organizuoti verslą tarptautiniu mastu. Verslo specialistų, išmanančių tarptautinio verslo specifiką, gerai įvaldžiusių užsienio kalbą, mokančių bendrauti daugiakultūrinėse bendruomenėse, visada reikės.

SMK direktorė Gabija Skučaitė teigia, kad Tarptautinio verslo jungtinio laipsnio studijos yra ideali terpė trokštantiems pamatyti pasaulį, išbandyti save ir ateityje pasiekti verslo aukštumas. Programa įgyvendinama su ilgamečiu SMK partneriu Portugalijoje, o tai suteikia studijoms papildomą tarptautinę dimensiją. Pašnekovė pabrėžė, kad nors Tarptautinio verslo studijų pasiūla Lietuvoje gana plati, SMK įgyvendinama studijų programa išsiskiria iš bendro konteksto keletu esminių bruožų. Pirmiausia, šios studijų programos tarptautiškumas užtikrinimas per jungtinio laipsnio teikimą. Studijų metu numatoma, kad studentas turi praleisti vienerius studijų metus partnerinėje institucijoje. Sėkmingai baigęs studijas, absolventas įgyja jungtinį kvalifikacinį laipsnį ir gauna abiejų aukštojo mokslo institucijų diplomus.

SMK Tarptautinio verslo studijos ugdo bendrąjį suvokimą apie verslo pasaulį ir įmonių veiklą, formuoja loginio mąstymo ir sprendimų priėmimo įgūdžius, vysto lyderystės gebėjimus, įgalina veržliai veikti verslo aplinkoje, greitai reaguoti į pokyčius ir įveikti iššūkius.

Kitas svarbus aspektas – studentų ir dėstytojų bendruomenės įvairiatautiškumas. Programoje kartu su lietuviais studijuoja studentai, atvykę iš Portugalijos, Azerbaidžano, Gruzijos, Nigerijos, Indijos ir kitų šalių. Tai sudaro puikias prielaidas studentams pažinti kitų šalių kultūras, plėsti savo akiratį ir, be abejo, įgyti naujų draugų pasaulyje. Programoje didžiąją dalį dalykų dėsto dėstytojai užsieniečiai, atvykę iš JAV, Italijos, Didžiosios Britanijos.

2013 metų priėmime pagal Socialinių mokslų kolegijos vykdomą projektą 25 studentams, įstojus į jungtinio laipsnio Tarptautinio verslo studijų programą, yra numatytas dalinis studijų finansavimas (norminės studijų kainos dydžio) dvejiems studijų metams. Pretenduoti į projektinį finansavimą galima stojant Atskiruoju priėmimu Socialinių mokslų kolegijoje (www.smk.lt). Studentams taip pat bus finansuojamos studijos ir praktika Bragança Politechnikos Institute Portugalijoje antraisiais studijų metais.

Išskirtinės tarptautinio lygio studijos skirtos tikintiems savo sėkme, norintiems būti nepriklausomiems ir siekiantiems užsibrėžtų tikslų, verslo aukštumų asmenims. Jungtinės Tarptautinio verslo studijų programos tikslas – parengti iniciatyvius ir socialiai atsakingus verslo profesionalus, gebančius analitiškai ir globaliai mąstyti, bendrauti tarpkultūrinėje aplinkoje, analizuoti ir planuoti įmonių veiklą, kurti, valdyti ir plėtoti Tarptautinį verslą Lietuvoje ir tarptautinėse rinkose.

Projektas finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“.

SMK studentų atsiliepimai:

Silvija Jakubauskaitė, Lietuva

''Jungtinio laipsnio studijų programa - tai atradimas švietimo sistemoje. Šios studijos puikiai pritaikytos šiuolaikinėje globalioje visuomenėje: paskaitos su įvairių tautybių žmonėmis padeda geriau suprasti tarpkultūrinį kontekstą, dėstytojai, kurie sėmėsi patirties skirtinguose pasaulio kampeliuose, padeda įsisavinti įvairias inovatyvias darbo metodikas. Ši studijų programa man atvėrė tuntą naujų galimybių, padėjo realizuoti save, suprasti tai, kas vyksta šiandien pasaulyje bei kaip galiu prie to prisidėti ir aš.

Samson Toye Abiodun, Nigerija

„Esu labai patenkintas, kad pasirinkau būtent SMK Tarptautinio verslo studijų progamą, nes manau, kad čia yra sudaryta išties tarptautinė mokymosi aplinka. Mūsų dėstytojai, kaip ir daugelis kitų studentų, atvyksta iš įvairių pasaulio šalių ir dalinasi savo vertinga praktine patirtimi. Taip pat labai laukiu kitų mokslo metų, kuriuos praleisiu Portugalijoje. Neabejoju, kad ten įgysiu vertingos patirties ir dar daugiau naujų draugų iš viso pasaulio.”