Priėmimo sąlygos

  1. Universitetinių studijų vadybos ar ekonomikos bakalaurai priimami į magistrantūrą be paruošiamojo semestro.
  2. Kolegijų vadybos ar ekonomikos bakalaurai turintys ne mažiau vienų metų darbo stažą studijų baigimo – magistrantūros studijų kryptyje, priimami į magistrantūrą be paruošiamojo semestro.
  3. Kolegijų vadybos ar ekonomikos bakalaurai neturintys darbo stažo, išklauso 30 kreditų apimties paruošiamąjį semestrą.
  4. Kolegijų kitų studijų krypčių bakalaurai išklauso 60 kreditų paruošiamąjį semestrą
  5. Studijos organizuojamos susidarius 15 žmonių grupei.
  6. Organizuojamos tokios studijų programos:
  7. Magistrantūros studijos – Organizacijų vadyba, Verslo ekonomika – 3 semestrai

Priėmimo terminai ir tvarka

Dokumentai į magistrantūrą priimami centralizuotai internetu, adresu www.ktu.lt arba atvykus nurodytu adresu.
 

  • Prašymų pateikimas internetu – 2013.05.20-2013.06.30 – 15 val.
  • Papildomas prašymų pateikimas internetu – 2013.07.15 – 2013.08.23 – 15 val.

Studijos mokamos!

Stojamoji studijų įmoka 40 Lt.

Prie prašymo reikia pateikti paso, aukštojo mokslo baigimo diplomo, priedėlio, įvairių kursų, 
kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų originalus ir kopijas.

Dokumentai į paruošiamąjį semestrą ir į magistrantūrą Klaipėdoje priimami šiuo adresu:

Socialinių mokslų kolegija
Nemuno g. 2, Klaipėda
Studijų organizatorė V.Mikulėnienė tel. Tel. 867035111
Dokumentai priimami iki 2013m. liepos 15d.
Vietų skaičius ribotas
Daugiau informacijos: www.evf.ktu.lt