Stojant į šią studijų programą yra galimybė gauti valstybės finansuojamą studijų vietą, kadangi ji Švietimo ir mokslo ministro įsakymu pripažinta kaip unikali studijų programa, kuriai skirtas tikslinis valstybės finansavimas. Tai padidina galimybes studijuoti nemokamai įprastai brangiose meno krypties studijose.

Audiovizualinių medijų režisūra – išties ypatinga studijų programa meniškiems ir kūrybingiems žmonėms, norintiems dirbti kino, televizijos, reklamos industrijose. Pažymėtina, kad tokių studijų nevykdo jokia kita Lietuvos aukštoji mokykla, tad SMK siekia sustiprinti audiovizualinio meno industrijos plėtrą Lietuvoje ir parengti kūrėjus, gebančius kurti medijų produktus ne tik vietinei, bet ir tarptautinėms meno rinkoms.

Šios studijų programos įgyvendinimui naujame kolegijos pastate Vilniuje bus įrengtos vaidybos, filmavimo, montažo klasės. Kuriant ir įgyvendinant programą bendradarbiaujama su žymiais Lietuvos kino režisieriais – Arūnu Mateliu, Sauliumi Beržiniu ir kt.

Asmuo, įgijęs audiovizualinio meno profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti kūrybinį darbą prodiuserinėse kompanijose, kino ir reklamos studijose, televizijoje kuriant audiovizualinių medijų produktus (vaidybinius, dokumentinius, edukacinius filmus, reklamas, videoklipus). Taip pat galės dirbti elektroninės leidybos srityse režisieriais, rengti ir valdyti kūrybinius projektus, dirbti audiovizualinio montažo režisieriais, antraisiais režisieriais stambiuose projektuose (pilno metražo vaidybiniuose, koprodukcijos, serialuose ir kt.).

Stojant į šią studijų programą reikalinga laikyti stojamąjį egzaminą. Išsamesnė informacija www.smk.lt

Apie studijų programą

Apie SMK