2013 m. gegužės 30 d. 10.00 val. Vilniuje (SMK, Ulonų g. 5)

2013 m. gegužės 31 d. 10.00 val. Klaipėdoje (SMK, Nemuno g. 2)

Registracija į mokymus el. paštu:
Vilniuje – laura.indreliune@smk.lt 
Klaipėdoje – karjera@smk.lt 

Mokymai organizuojami įgyvendinant SMK projektą „Verslumo ugdymo metodų kūrimas ir diegimas Lietuvos mokyklose“ pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.