Mokytoja primena matematikos egzamino struktūrą. Jo užduotys susideda iš trijų dalių. Pirmojoje, testo, dalyje tereikia pažymėti teisingą atsakymo variantą. Antrosios dalies uždaviniuose prašoma pateikti tikslų ir trumpą uždavinio atsakymą. Trečiojoje dalyje pateikiami struktūrizuoti uždaviniai, reikalaujantys kompleksinių sprendimų. A.Ignatavičienės patarimus susisteminome į trumpą atmintinę.

 • Per likusią dieną ar dvi nebesimokykite naujų dalykų. Geriau pasikartokite teorinius apbrėžimus ir pasistenkite įsiminti juos kuo tiksliau.
 • Jei turite regimąją atmintį, galite svarbiausius apibrėžimus nusifotografuoti ir peržiūrėti kelis kartus. Tikėtina, kad prieš egzaminą toks apibrėžimas iškils prieš akis. Jei moksleivis žino tikslų apibrėžimą (pvz. logaritmo, išvestinės, medianos) ir jį užrašo uždavinio sprendimo metu, tai yra vertinama kaip uždavinio sprendimo strategija, už kurią duodami taškai. Be to, tinkamai jį parašius, pačiam moksleiviui dažnai atsiskleidžia uždavinio sprendimas, ateina mintys.
 • Apibrėžimai turi būti tikslūs. Jeigu abejojama, kurį apibrėžimą, formulę pritaikyti, trečiosios egzamino dalies įrodymo uždaviniuose kyla problemų. Nors mokiniams per egzaminą bus leidžiama naudotis formulynais, juose nėra apibrėžimų, pvz., koks trikampis yra lygiagretainis, kas yra logaritmas. Ten surašytos ir ne visos formulės. Pavyzdžiui, formulyne galima rasti nupjautinių briaunainių formulę, tačiau nenupjautinių briaunainių formulės ten nėra, reikia žinoti pačiam.
 • Jei dar to nepadarėte, pats laikas ištyrinėti skaičiuotuvo galimybes. Mokėkite išnaudoti kuo daugiau jo funkcinių. Geriausia naudotis sau įprastu, jau ilgesnį laiką turimu skaičiuotuvu, kurio funkcijas gerai išmanote.
 • Paskutinę naktį nebekartokite, „nebekalkite“. Geriau stenkitės gerai išsimiegoti ir ateiti į egzaminą pailsėję.
 • Tinkamai valdykite laiką egzamino metu. Jei sustosite prie sudėtingo uždavinio ir skirsite jam daug laiko, galite nespėti įveikti tų, kuriuos mokate. Tik gavę užduočių lapą, peržiūrėkite visą egzaminą. Pirmiausiai išspręskite lengvensius, jums suprantamus uždavinius. Tik po to pereikite prie sudėtingesnių, kur reikia laiko pagalvoti.
 • Testo dalyje neteisingi atsakymų variantai dažniausiai būna sudaryti iš tipinių mokinių klaidų. Dėl to neskubėkite ir dar kartą pasitikrinkite, ar pasirinktas atsakymas yra teisingas, įstatydami jį į uždavinį.
 • Antrojoje egzamino dalyje reikia įrašyti konkretų atsakymo skaičių ar funkciją. Čia svarbiausia atkreipti dėmesį į matavimo vienetus ir kaip prašoma pateikti atsakymą. Kartais prašoma suapvalinti ar parašyti atsakymą standartine skaičiaus išraiška. Jeigu to neprašoma, reikia rašyti tikslų atsakymą.
 • Nebijokite nestandartinių atsakymų. Kartais atsakymo išraiška būna neįprasta. Pavyzdžiui, vienais metais atsakymas buvo „e“ pakelta laipsniu „e“. Kai kurie moksleiviai tokio atsakymo išsigando ir neįrašė. Taip pat svarbu įrašyti atsakymą į jam skirtą vietą, nesumaišyti jų.
 • Nepamirškite, kad pirmosios ir antrosios dalies uždaviniai turi tik po vieną teisingą atsakymo variantą.
 • Trečiojoje dalyje prašoma spręsti kompleksinius, struktūrizuotus uždavinius. Jei negalite uždavinio išspręsti pilnai, būtinai išspręskite bent jau dalį jo. Pavyzdžiui, jei pateikiami atvejai A, B ir C ir negalite išspręsti atvejo A, parašykite bent jau B atvejo sprendimą.
 • Neskubėkite nubraukti tarpinių sprendimo variantų. Net ir už dalinį, tarpinį sprendimą ar užrašę bent jau sprendimo strategiją, nubrėžę brėžinį, užrašę formulę galėsite gauti kelis taškus.
 • Jei nežinote, ką daryti su uždaviniu, vis tiek mėginkite. Pasižiūrėkite, kuri formulė tiktų. Kartais, tik pradėjus mėginti spręsti uždavinį, atsiranda daugiau minčių.
 • Jei kažkas nepavyko, nepanikuokite. Egzaminą išlaikysite net ir neišsprendę kelių uždavinių.
 • Dažnai moksleiviai pridaro aritmetinių klaidų. Kad jų išvengtumėte, pasitikrinkite skaičiuotuvu, ar gaunate tą patį rezultatą. Šiuolaikiniai skaičiuotuvai yra išmanūs. Pavyzdžiui, svarbi yra skliaustelių funkcija, kuriai padedant išlaikoma teisinga veiksmų eilė.
 • Nepamirškite sprendimų ir atsakymų perrašyti iš juodraščio į atsakymų lapą.

Linkime sėkmės ir puikių rezultatų!

* Anksčiau publikuotus patarimus matematikos egzaminui rasite čia.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija šiemet vyksta nuo birželio 7 d. iki liepos 2 d.

Pilną pagrindinės sesijos brandos egzaminų tvarkaraštį rasite čia:

Kur stoti | Paskelbtas 2021 metų brandos egzaminų tvarkaraštis

Detalų priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkaraštį rasite čia:

Kur stoti | LAMA BPO paskelbė detalų priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkaraštį

* * *

Straipsnį parengė: Aistė Borjas

El.paštas: aiste.borjas@gmail.com