Abiturientai kviečiami studijuoti Lietuvos edukologijos universitete (LEU) ir tapti ateities mokytojais. Jiems siūlomos įvairios pedagogų rengimo programos, kurias baigus suteikiamas dalyko pedagogikos ir pasirinktos programos bakalauro laipsnis bei pedagogo kvalifikacija.

Stojantieji, užsiregistravę į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas, 2015 m. birželio 19–liepos 8 d. turi laikyti motyvacijos įvertinimą (informacija apie stojamuosius egzaminus ir motyvacijos įvertinimą teikiama LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos interneto tinklalapyje http://www.smm.lt/abiturientams.htm).

Būsimi studentai raginami nesibaiminti motyvacijos įvertinimo. Svarbiausia – laiku registruotis internete (nelaukti, kol bus įteiktas brandos atestatas) ir būtinai atvykti laikyti motyvacijos įvertinimo pasirinktame mieste (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar Šiauliuose). Registracija prasideda birželio 1 d. Ji tęsis tol, kol iki stojančiojo pasirinkto motyvacijos įvertinimo datos lieka ne mažiau kaip 24 valandos (tinklalapyje http://www.lamabpo.lt).

Motyvacijos įvertinimas privalomas asmenims, stojantiems į pirmosios pakopos švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, valstybės finansuojamas studijų vietas.

LEU Priėmimo komisija siūlo atkreipti dėmesį į tai, kad stojantieji, gavę įvertinimą 0, turės galimybę gauti valstybės finansuojamą vietą. O nedalyvavę motyvacijos įvertinime praras galimybę pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą. Norintieji studijuoti savo lėšomis motyvacijos įvertinime gali nedalyvauti. Jis svarbus tik valstybės finansavimo siekiantiems studentams.

Motyvacijos įvertinimą sudaro dvi dalys: struktūruota nestandartizuota apklausa raštu ir pusiau struktūruotas pokalbis. Apklausoje raštu visiems pateikiami trys vienodi klausimai. Stojančiųjų prašoma pagrįsti numatomos mokytojo profesijos pasirinkimą, aptarti situaciją, kurioje susidūrė su žmonių įvairove (asmenų skirtybėmis), papasakoti apie savo veiklą mokykloje ir (ar) kitose bendruomenėse. Pokalbio su komisijos nariais metu kalbama apie mokytojo profesijos pasirinkimo priežastis ir aplinkybes, mokymo patirtį (ar teko mokyti kitus), mokymosi sunkumų įveikimą, darbą kartu su kitais (bendradarbiavimo patirtis), kokiu mokytoju norėtumėte būti. Išlaikiusiems motyvacijos testą pridedamas 1 arba 2  papildomi balai.