2016 m. gruodžio 13 d. Vilniuje vyko Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) atstovų susitikimas dėl universitetų jungties.

 

LEU delegaciją sudarė rektorius akademikas Algirdas Gaižutis, mokslo ir plėtros prorektorius profesorius Aivas Ragauskas, studijų prorektorė profesorė Vilija Salienė, Tarybos pirmininko pavaduotojas profesorius Algirdas Raslanas, Senato pirmininkas profesorius Audronius Vilkas, Socialinės edukacijos fakulteto dekanas profesorius Vytas Navickas, Ugdymo mokslų fakulteto dekanė docentė Alvyra Galkienė, teisininkė Ramutė Ruškytė, Studentų atstovybės prezidentė Greta Mažul.

 

Aptarta, kaip vyksta universitetų struktūrų pokyčiai, pasikeista nuomonėmis. Ypač daug dėmesio skirta valdymo, administravimo, pagalbinio personalo funkcijų optimizavimo veiklų pokyčiams aptarti, siekiant, kad būtų atrastas optimalus santykis tarp akademinių ir jiems talkinančių padalinių.

 

Taip pat buvo aptartos kai kurios deramos susijungimo sąlygos, kurios užtikrintų darnų jungimąsi išsaugojant universitetų mokslinį potencialą ir diegiant naujoves, pasitarnausiančias studijų kokybei.