Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) profesorius, šeimotyrininkas dr. Juozas Uzdila gruodžio 1 d. Lietuvos rašytojų klubo salėje pristatė savo knygą „Fethullaho Guleno išmintis. Patirtys. Įžvalgos. Vizijos“.

 

„Ugdytojai, kurie nesimokė pas mokytoją ir kurie nebuvo rimtai ugdomi, yra lyg akli žmonės, bandantys žibintais nušviesti kelią kitiems. Vaiko išdykumas ir begėdiškumas atsiranda dėl atmosferos, kurioje jis buvo užaugintas. Sutrikęs šeimos gyvenimas vis labiau atsispindi vaiko sieloje, o tai reiškia – ir visuomenėje“, – teigia F. Gulenas (M. Fethullah Gulen „Išminties perlai“).

 

Mąstytojo F. Guleno įžvalgos apie šeimą, mokyklą, vaikų ugdymą, toleranciją ir meilę savo artimam prasmingai papildo ir praplečia Lietuvos socialinio ugdymo klasikų Vydūno, Šalkauskio, Vaitkevičiaus, Bajoriūno, Bitino ir kitų mokytojų rūpestį dėl vaiko gerovės, mokyklos misijos, šeimos įtakos jaunų žmonių ugdymui. Esame laimingi, kad galime mokytis iš Lietuvos ir viso pasaulio mąstytojų, neabejingų vaiko, šeimos ir visuomenės gerovei.

 

Renginį žaismingai moderavo ilgametis LEU dėstytojas, buvęs Lituanistikos fakulteto dekanas prof. dr. Petras Bražėnas. LEU Turkų kalbos ir kultūros centro ir „Balturkos“ vadovas Ishak‘as Akay subūrė gražų būrį Lietuvoje studijuojančio jaunimo. Etnologė Gražina Kadžytė sumaniai supynė turkų ir lietuvių etninės kultūros sąsajas. Kartu su turkų bendruomene renginyje dalyvavo ir jaunieji socialiniai pedagogai, taip pat socialinių industrijų ir komunikacijos studijų programos magistrantai, Vilniaus miesto šviesuomenė, LEU dėstytojai.

 

Giedrė Kvieskienė