Jau nuo pirmadienio, birželio 19 d., vyks motyvacijos vertinimo sesija stojantiems į ugdymo studijų programas. Tiek stojamųjų egzaminų, tiek motyvacijos vertinimo sesija truks iki liepos 7 dienos.

Egzaminų tvarkarščiai

LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravę stojantieji ir į prašymą įtraukę pageidavimą, kuriam reikalingas stojamasis egzaminas ir / ar motyvacijos vertinimas, puslapio viršuje turėjo rasti papildomą pranešimą, raginantį apsilankyti skiltyje „Stojamieji egzaminai“. Šioje skiltyje priskiriami visi tai studijų programai reikalingi stojamieji egzaminai, testai ir motyvacijos vertinimai bei jų tvarkaraščiai. Tvarkaraštį galite rasti čia.

Iš egzamino tvarkaraštyje pateiktų alternatyvų pasirinkus egzamino laikymo laiką ir vietą, laikoma, kad stojantysis užsiregistravo stojamajam egzaminui. Įterpti studijų programas, kurioms reikalingi stojamieji egzaminai arba motyvacijos vertinimas, buvo galima tik pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu, likus ne mažiau kaip 24 val. iki egzamino pradžios.

Papildoma sesija

Liepos 10-11 d. vyks papildoma stojamųjų egzaminų sesija, o liepos 10 d. – papildoma motyvacijos vertinimo sesija.

Atkreipiame dėmesį, kad papildomoje sesijoje gali dalyvauti tik tie stojantieji, kurie užsiregistravo egzaminams ir / ar motyvacijos vertinimui pagrindinėje sesijoje, bet nedalyvavo juose dėl ligos ar kitos pateisinamos priežasties. Šiuo atveju stojantysis ne vėliau kaip 48 val. po stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo turi kreiptis į LAMA BPO administraciją su prašymu leisti dalyvauti papildomoje stojamųjų egzaminų ir / ar motyvacijos  vertinimo sesijoje ir pateikti gydytojo pažymą ar kitus pateisinančius dokumentus.

Papildomo priėmimo metu pretenduosiantiems į ugdymo studijų programas yra numatyta galimybė praeiti motyvacijos vertinimą rugpjūčio 16 d. Tačiau šią dieną jau negalės dalyvauti tie, kas buvo užsiregistravę pagrindinėje sesijoje laikyti motyvacijos vertinimą ir tiesiog neatvyko be priežasties.

Tiek pretendentų į ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas,  tiek stojamieji egzaminai į menų krypčių studijų programas yra privalomi, jei siekiama gauti valstybės finansavimą.

Ką būtina turėti su savimi?

Atvykę laikyti stojamojo egzamino, testo ar motyvacijos vertinimo, kiekvienas stojantysis turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą).

Šiuo metu LAMA BPO informacinėje sistemoje jau užsiregistravo daugiau kaip 13 tūkst. stojančiųjų, iš jų beveik 9,5 tūkst. jau užpildė savo pagrindinio priėmimo pirmojo etapo prašymų pageidavimus ir pareiškė beveik 40 tūkst. pageidavimų. Motyvacijos vertinimui jau užsiregistravo per 600 stojančiųjų, o laikyti vieną ar daugiau stojamųjų egzaminų į meno studijų programas – daugiau kaip 1,3  tūkst. stojančiųjų.