Kas keičiasi?

Tai kuo šie metai skiriasi nuo praėjusių ir kodėl abiturientai turėtų išbandyti konkursinio balo skaičiuoklę? Pradėkime nuo to, kad šiais metais pasikeitė priėmimo į universitetus ir kolegijas tvarka – pasikeitė konkursinio balo apskaičiavimo metodika. Jei pasižiūrėsime praktiškai į pakeitimus, tai 2019 metais ketinantiems studijuoti šalies aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamose studijų vietose, slenkstinių reikalavimų kartelė kyla aukščiau, į formulę įskaičiuojami metinių pažymių rezultatai. Tiems, kurie planuoja rinktis menų studijas, keisis konkursinio balo sandara – viską lems stojamasis egzaminas.

Kodėl būtent mūsų skaičiuoklė?

Šiais metais valstybinių egzaminų ir kitų įvertinimų pervedimas į konkursinio balo skaičiavimui yra naudojama dešimtbalė vertinimo sistema, todėl natūraliai visi konkursiniai palai padidėjo. Norėdami, kad šių ir pernai metų balai būtų palyginami, skaičiuoklėje pateikiame matematiškai perskaičiuotus/suderintus 2018 m. minimalius balus – tokius kokie jie būtų buvę pernai, jei pernai būtų naudota šių metų skaičiavimo metodika.

Tais atvejais, kai pernai metų minimalus perskaičiuotas konkursinis balas buvo mažesnis už 2019 m. patvirtintus minimalius konkursinius balus (universitetuose – 5.4, kolegijose – 4.3), gautas balas palyginamas su minimaliu leidžiamu 2019 m. balu.

Svarbi informacija!

Primename, kad portalo „Kur stoti“ konkursinio balo skaičiuoklėje dar nėra suvestos visos studijų programos, kuria

KUR STOTI 2019 (žurnalas pasirodys prekyboje balandžio pabaigoje, gegužės pirmomis dienomis). Studijų programų sąrašas ir nuolatos atnaujinamas.

Portalo „Kur stoti“ konkursinio balo skaičiuoklė skirta šių metų abiturientams. Konkursinio balo skaičiuoklė skaičiuoja konkursinį balą tik į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS studijų programas.

Šių metų pakeitimai, į kuriuos svarbu atkreipti dėmesį

Šįmet ketinantys stoti į aukštąsias mokyklas turės būti išlaikę valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) bei matematikos (išskyrus menų studijas) egzaminus ne žemesniu aritmetiniu vidurkiu kaip 40, jei stoja į universitetą, ir ne žemesniu aritmetiniu vidurkiu kaip 25, jei stoja į kolegiją.

Vietoje valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino tinka ir tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas. Į slenkstinius reikalavimus 2019 metų abiturientams įeina ir penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, nepriklausomai nuo pasirinkto A ar B lygio.

Pretenduojantiems į universitetines studijų programas jis turės būti ne mažesnis nei 7, kolegines – ne mažiau nei 6.

Kam balo sandara keičiasi labiausiai?

Konkursinio balo sandara labiausiai keičiasi pretenduosiantiems į menų studijas universitetuose, mat visas jo svoris teks stojamajam egzaminui. Brandos atestato įvertinimai bus reikalingi tik slenkstiniams reikalavimams įveikti. Pretenduosiantiems į sporto studijų programas (valstybės finansuojamas studijų vietas) 2019-aisiais mažiau svorio turės stojančiojo sporto pasiekimai: jie sudarys nebe 40 proc., o 30 proc. konkursinio balo.

Antruoju dalyku nurodytas biologijos arba matematikos brandos egzaminas arba metinis pažymys, įrašytas į brandos atestatą, sudarys 30 proc. balo (pernai – 20 proc.). Sporto pasiekimai bus vertinami paskutinių ketverių metų.

Pokyčiai kitose studijų programose

Taip pat pakito universitetinėse studijose žemės ūkio, agronomijos, miškininkystės, gyvulininkystės, žuvininkystės ir maisto studijų krypčių konkursinio balo sandara.

Jei pagrindinio dalyko – biologijos – brandos egzamino įvertinimas, kaip ir pernai, sudarys 40 proc. konkursinio balo, tai antrojo dalyko – chemijos arba matematikos brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą) – 10 proc., o trečiojo dalyko – bet kurio dalyko, nesutampančio su kitais konkursinio balo dalykais – brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (įrašytas į brandos atestatą) – 30 proc. Ketvirtojo dalyko – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimo svertinis koeficientas išliko toks pat – 20 procentų.