2012 m. sausį duris atvėre naujasis Kazimiero Simonavičiaus universitetas – tai ateities Universiteto vardas, kuris simbolizuoja ne tik ryšį su Lietuvos tautų istorine praeitimi, bet ir globalaus pasaulio perspektyvą, inovacijas ir visuomenės pažangą.

Šiuo, visų laikų garsiausio Lietuvos mokslininko, kosmonautikos ir raketų teorijos pradininko vardu, Universitetas tarsi atsiremia į mokslinės minties tradicijas, sutelkia geriausią patyrimą, o sykiu per šimtmečius perkelia mokslinės kūrybos polėkį į šiuolaikinio, lakiąja Marshallo McLuhano metafora įvardyto, „pasaulinio kaimo“ tikrovę, kurioje žmogaus gyvenimą vis labiau lemia pasaulinis tinklas, naujos technologijos ir sugebėjimas kūrybingai išreikšti save žinojimo erdvėje.

Universitetai ne tik keičiasi kartu su pasauliu, bet ir patys yra šio pasaulio kūrėjai. Kazimiero Simonavičiaus universitetas – tai XXI a. universiteto siekinys, kurio svarbiausias tikslas – rengti specialistus, ne tik suprantančius šiuolaikinius pokyčius, bet ir gebančius tuos pokyčius valdyti. Universiteto siekis – suteikti pasaulinio lygio žinias ir vertybinius požiūrius, kurie leistų pačiam absolventui aktyviai dalyvauti ateities kūrime, gebėti paveikti savo paties, savo valstybės ir pasaulio raidą. Tai, kad Universitetas siekia tapti valstybės ir visuomenės ateities formavimo židiniu, išreikšta šūkyje – „Išrask savo ateitį“. Norėtume, kad kiekvienas Universiteto absolventas taptų visuomenės pažangos, gerovės ir klestėjimo nešėju.

Kai Kazimieras Simonavičius XVII a. pirmoje pusėje rašė savo nemirtingą mokslo veikalą „Didysis artilerijos menas“, jis vargu ar tikėjosi, kad jo inovaciniai principai ir erdvės suvokimas sudygs globalioje visuomenėje kaip Ars Magnae Scientiae – Didysis Mokslo Menas, kurį jo vardo Universitetas neša Tėvynei, Europai ir Pasauliui.

IŠRASK SAVO ATEITĮ!
www.ksu.lt