Apskaitininko ir kasininko mokymo programą sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai. Būsimieji apskaitininkai ir kasininkai mokomi pildyti pirminius apskaitos dokumentus, registruoti ūkines operacijas, tvarkyti nuosavybės ir įsipareigojimų, banko ir kasos operacijų dokumentus, apskaičiuoti darbo užmokestį, mokesčius ir parengti finansines ataskaitas.  Taip pat  mokoma dirbti kompiuterinėmis apskaitos programomis - Stekas Plius, Microsoft Dynamics NAV ir kt., dėstomi užsienio kalbos, informacinių technologijų ir kitų apskaitininkui ir kasininkui naudingų dalykų pagrindai. Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Išlaikius apskaitininko ir kasininko kvalifikacijos egzaminą, išduodamas apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo diplomas.

Profesinės perspektyvos:  Visose įstaigose ir organizacijose atliekami ūkiniai – finansiniai skaičiavimai, todėl įgiję šią profesiją turi dideles galimybes įsidarbinti. Įgyta apskaitininko ir kasininko specialybė suteikia galimybę dirbti apskaitininkais ir kasininkais valstybiniame ir privačiame sektoriuje, taip pat  tęsti mokslus studijuojant aukštojoje mokykloje.

Programos trukmė: vieneri metai.